Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nawet kilka tysięcy złotych za nieskorzystanie z tego prawa. Każdy pracownik powinien o tym wiedzieć
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 03.08.2023 21:04

Nawet kilka tysięcy złotych za nieskorzystanie z tego prawa. Każdy pracownik powinien o tym wiedzieć

Pieniądze
Iberion

Osoby z prawem do urlopu wypoczynkowego nie mogą się go zrzec, ale z różnych powodów mogą z niego nie skorzystać. Kiedy stosunek pracy wygasa, pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jak obliczyć jego wysokość?

Co się stanie, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu?

Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy i zgodnie z Kodeksem pracy jest to świadczenie, którego nie można się zrzec. Pracodawcy pilnują, by pracownicy wykorzystali dni wolne od pracy, a jeśli tego nie zrobią, przechodzą one do dyspozycji zatrudnionego na kolejny rok.

Zdarza się jednak, że pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, a jego stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany. W takiej sytuacji powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu – chyba że zawrze z pracodawcą kolejną umowę, a obie strony uzgodnią, że urlop zostanie wykorzystany w trakcie trwania następnej umowy.  

Nowy płatny urlop. Wolne można wziąć niemal "od ręki"

Ile pieniędzy należy się za niewykorzystany urlop?

Skąd wiedzieć, ile pieniędzy powinno się otrzymać za niewykorzystany urlop? Kwotę oblicza się na podstawie tzw. współczynnika ekwiwalentu, ustalanego w oparciu o średnią liczbę dni pracujących w miesiącu w ciągu danego roku.

W 2023 roku współczynnik wynosi 20,83 dla pełnego etatu. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy jest pomniejszany: do 15,62 w przypadku 3/4 etatu, 10,42 dla połowy etatu i do 5,21 dla 1/4. 

Zarabiasz średnią krajową? Otrzymasz nawet 6609 zł za niewykorzystany urlop

Przenieśmy wzory na realne liczby. Żeby wyliczyć ów ekwiwalent, pracownik musi podzielić swoje zarobki przez ww. współczynnik ekwiwalentu, a otrzymaną liczbę podzielić przez dzienny wymiar czasu pracy. 

Na przykład osoba pracująca na pełen etat i zarabiająca średnią krajową, tj. 6883,96 zł, za 10 dni niewykorzystanego urlopu powinna otrzymać 3304,80 zł. Logicznym jest więc, że za 20 dni niewykorzystanego urlopu powinien otrzymać dwa razy więcej, czyli 6609,60 zł.

Źródło: eska.pl