Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Możliwość raportowania ESG ma szansę przynieść firmom mnogą ilość korzyści
Rafał Szpręgiel
Rafał Szpręgiel 17.05.2024 12:24

Możliwość raportowania ESG ma szansę przynieść firmom mnogą ilość korzyści

Podcast Karanik Kornecka Tran
fot. materiały prasowe

Zaczyna się coraz wyraźniej klarować jedna z głównych zasad dotycząca odpowiedzialnego biznesu. Mianowicie chodzi tu o otwarte informowanie na temat realizowanych przez przedsiębiorstwo działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obowiązek ten od 2024 roku wprowadza unijna dyrektywa CSRD. Na temat tego, jakie korzyści oferuje firmom raportowanie ESG oraz jak się do niego przygotować, rozmawiają przy okazji najnowsze odcinku podcastu E.ON Talks Anna Karanik, senior menadżerka w pionie klienta biznesowego E.ON Polska, Anna Korencka i Oliwia Tran.

Co oznacza dyrektywa CSRD? Które przedsiębiorstwa będą zmuszone do zdawania raportów na temat ESG?

Od 2024 roku zaczyna działać dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, nazywane skrótem CSRD. Założenie polega na tym, że wszystkie duży firmy, a także małe i średnie spółki giełdowe będą zobowiązane składać raporty z działalności w kluczowych dla ESG obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Priorytetowo raporty za 2024 rok przedstawiają największe podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości już wcześniej były zobowiązane do podawania informacji niefinansowych – są to firmy, które zatrudniają ponad 500 osób. 

Szacunkowe dane Komisji Europejskiej przedstawiają, że nowe zasady tworzenia sprawozdań obejmą w całej Unii Europejskiej mniej więcej 50 tysięcy przedsiębiorstw. W Polsce będzie to około 4-5 tysięcy firm. Jak zauważa Anna Korencka, prezeska stowarzyszenia ESG Impact Network, dyrektywa będzie tak naprawdę oddziaływać całościowo na sieć biznesowych powiązań. - Szacuje się, że pośrednio, czyli poprzez łańcuchy dostaw, ten zasięg może być znacznie większy. Dyrektywa może w najbliższych latach dotknąć nawet około miliona polskich firm. Natomiast warto pamiętać, że na ten moment rozporządzenie jest skierowane do podmiotów, które znają już zasady raportowania – czyli spółek publicznych, banków, instytucji finansowych. 

W kolejnym roku natomiast obowiązek dotyczący składania raportu obejmie duże firmy. Małe i średnie spółki giełdowe dopiero w 2026 roku będą do tego zmuszone. - Dla tych podmiotów perspektywa wydaje się być odległa, ale to tylko 3 lata. Zatem już dziś należy zacząć przygotowywać się do poprawnego przeprowadzenia procesu raportowania w swojej firmie - dodaje prezeska stowarzyszenia.

Duża ilość pożarów pobudza CIOP do działania. Zostanie stworzony nowy projekt

W jakim celu wprowadzona jest dyrektywa?

Cel tej dyrektywy to nie tylko zwiększenie ilości danych od firm, które powinny je raportować. Główna idea skupia się na wprowadzeniu strategii ESG do planu działania każdego przedsiębiorstwa. - W idealnym świecie strategia zrównoważonego rozwoju powinna stanowić element strategii biznesowej spółki. - zauważa Oliwia Tran, menedżerka do spraw zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec. 

Ankieta przeprowadzona przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych Ibris oraz firmę badawczą Quality Watch wykazała, że świadomość małych i średnich przedsiębiorstwo co do znaczenia ESG wzrosła z 42 procent w 2022 roku do 75 procent w 2023 roku, a dodatkowo 44% firm zadeklarowało się, że posiada osobistą strategię zrównoważonego rozwoju bądź, że nad nią aktywnie pracuje. 

- To ważne, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na dotrzymaniu terminów i samej kwestii raportowania. Tak naprawdę jest ono ostatnim elementem w całym łańcuchu podejmowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Abyśmy mogli zawrzeć jakiekolwiek dane w raporcie, musimy poprzedzić je działaniem. Przyniesie ono określone skutki, które umieścimy w naszym sprawozdaniu. Kluczowe jest budowanie strategii firmy, w szczególności wyznaczanie celów, czyli pokazanie, w jakim kierunku będziemy się rozwijać. - stwierdza Kornacka.

Liczy się w sprawnym raportowaniu stałe gromadzenie danych, które ma miejsce równolegle z realizowanymi działaniami. Dotyczy to nie tylko informacji ze środka organizacji, ale i również tych płynących z firm współpracujących. Z tego powodu duże podmiotu muszą odegrać w tej sytuacji dodatkową rolę, jaką jest dzielenie się swoim doświadczeniem i wpływanie, w pewnym stopniu, na poddostawców i kontrahentów. Dzięki temu pojawia się możliwość nie tylko zmian we własnym otoczeniu biznesowym, lecz podniesienia jego standardów.

- Widzimy, jak wiele korzyści przynosi nam współpraca z dużymi dostawcami, którzy są lepiej przygotowani na wymagania dotyczące raportowania i już dziś posiadają własne strategie zrównoważonego rozwoju. Natomiast chętnie współpracujemy również z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor MŚP, którym na ten moment trudniej jest zdefiniować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Staramy się zachęcać naszych kontrahentów do tego, aby podejmowali wysiłek w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i przyłączyli się do budowania pozytywnych zmian w zakresie ESG. - wskazuje menadżerka.

Co umożliwiają wprowadzone przepisy?

Dzięki nowym przepisom zainteresowane grupy przedsiębiorców będą miały znacznie większy dostęp do zweryfikowanych i jakościowych danych na temat działań podejmowanych w danej spółce na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zyskają na tym również interesariusze, którzy będą mieli dodatkowe narzędzia, za pomocą których będą mieli możliwość wywierania większego wpływu na podmioty gospodarcze, działające w ich lokalnej społeczności.

Konieczność dostosowania się do nowych wytycznych spowoduje, że firmy będą miały nowe obowiązki, jednocześnie otworzą się przed nimi dodatkowe możliwości. Na temat równowagi charakteru firmy ponownie wypowiedziała Anna Korencka: - Warto pamiętać, że inwestorzy doceniają dziś nie tylko cenę czy jakość danego produktu. Zwracają również uwagę na zrównoważony charakter firmy, a czynnik ten może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa - stwierdziła prezeska stowarzyszenia.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju nie powinno być traktowane jako dodatkowy obowiązek, który trzeba wypełnić, lecz jako zupełnie nowa szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki takim działaniom może to być dla inwestorów i partnerów biznesowych kolejny atut do podjęcia współpracy z firmą.