BiznesINFO.pl > Finanse > Masz jeszcze niecały miesiąc. Ale wniosku o specjalną ulgę nie odkładaj na ostatnią chwilę
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 22.03.2022 08:34

Masz jeszcze niecały miesiąc. Ale wniosku o specjalną ulgę nie odkładaj na ostatnią chwilę

Mały ZUS mało czasu
Marek BAZAK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są warunki skorzystania z małego ZUS-u

  • Do kiedy jest czas na złożenie wniosku

  • Co trzeba załączyć do podania

Mały ZUS na zmienionych zasadach

Mały ZUS przeszedł spore zmiany rok temu, zmieniono próg dochodowy, który uprawnia przedsiębiorców do preferencyjnych składek. Wcześniej limit wynosił trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Obecnie z ulgi skorzystają firmy, których dochody nie przekroczyły 120 tys. zł rocznie. W wypadku gdy działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż 12 miesięcy, kwota graniczna jest proporcjonalnie mniejsza.

Wysokość składki z małego ZUS-u, będzie zależna od wysokości średniego miesięcznego dochodu. Dziennik Gazeta Prawna wskazuje, że najłatwiej go wyliczyć poprzez podzielenie rocznego dochodu przez ilość dni prowadzenia działalności gospodarczej, a wynik pomnożyć przez 30. Następnie uzyskany wynik pomnożyć przez współczynnik 0,5.

Na końcu obliczeń sprawdzamy, czy uzyskany rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w w obecnym roku. Według instrukcji DGP, weryfikujemy również czy dochód nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (od 840 zł do 3155, 40 zł w 2021 roku).

Ulga Mały ZUS nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba zapłacić w całości. Zniżka dotyczy tylko ubezpieczenia społecznego. Warto pamiętać, że skorzystanie z ulgi przełoży się na niższą emeryturę w przyszłości.

Zostało coraz mniej czasu, żeby załapać się na mały ZUS

Właściciele firm mają już tylko niecały miesiąc na zgłoszenie się do programu mały ZUS Plus. Osoby, które skorzystały z ulgi w 2020 roku i wciąż spełniają warunki, nie muszą ponownie składać wniosku.

- Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 roku - ostrzega prezes ZUS, Gertruda Uścińska. 

Te dokumenty musisz złożyć, jeśli chcesz załapać się na mały ZUS

- Jeśli chcesz po raz pierwszy skorzystać z „małego ZUS plus ” to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92 - czytamy na stronie zakładu

Przedsiębiorca musi złożyć do zakładu dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem ubezpieczenia, który zaczyna się od 05 70, 05 72 w przypadku zakończenia ulgi "preferencyjne składki". W innym wypadku potrzebne będzie złożenie zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

W przypadku gdy właściciel firmy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, musi złożyć zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92. Drugi kod przewidziany jest dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy.

- Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II za miesiąc, w którym przystępujesz do „małego ZUS” - informuje zakład.