BiznesINFO.pl
Renta - wymogi i niezbędne dokumenty

Pexels/Kaboompics .com

Nie każdy ma możliwość podjęcia pracy. Wyjaśniamy jak uzyskać rentę i pieniądze z tytułu niezdolności do pracy

7 Października 2020

Autor tekstu:

Maria Glinka

Udostępnij:

Renta ZUS to świadczenie dla obywateli, którzy są czasowo bądź stale niezdolni do wykonywania pracy zawodowej. Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc się o nią ubiegać.

Komu należy się renta?

Renta należy się osobie, która częściowo bądź całkowicie utraciła możliwość podejmowania pracy zarobkowej. Każdy, kto chce ubiegać się o świadczenie w ramach ZUS musi spełnić jednak kilka warunków.

Pierwszy z nim jest posiadanie orzeczenia o stanie zdrowia od lekarza ZUS. W celu uzyskania takiego dokumentu należy w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który wyda druk OL-9. Zaświadczenie i pozostałe wnioski (o których mowa poniżej) należy zanieść do placówki ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zainteresowany rentą zostanie wezwany na badanie do lekarza ZUS, który stwierdzi skalę niezdolności podejmowania aktywności zawodowych.

Renta zależna od stażu pracy

Po drugie, renta przysługuje osobie, która posiada staż pracy odpowiedni do wieku. Zależności prezentują się następująco:

  • 1 rok – przy utracie zdolności do pracy przed ukończeniem 20 roku życia

  •  2 lata – przy utracie zdolności do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

  • 3 lata – przy utracie zdolności do pracy między 22 a 25 rokiem życia,  

  • 4 lata – przy utracie zdolności do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

  • 5 lat – przy utracie zdolności do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zawnioskowania o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy. Portal otopress.pl przypomina, że tego warunku nie muszą spełniać kobiety niezdolne do pracy, które przepracowały 25 lat oraz mężczyźni z 30-letnim stażem pracy. Warto pamiętać, że staż ubezpieczeniowy nie jest wymagany w kilku sytuacjach. Wśród nich należy wskazać na wypadek na drodze z lub do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu przed 18 rokiem życia lub do 6 miesięcy po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.

Po trzecie, niezdolność od pracy musiała rozpocząć się w odpowiednim czasie. Ustawa doprecyzowuje, że musi to być okres nieskładkowy, składkowy lub w przeciągu 18 miesięcy od ich ustania. Jaka jest między nimi różnica? W trakcie okresów składkowych obywatel odprowadza składki na poczet ZUS. Natomiast okresy nieskładkowe to czas, gdy lata na poczet przyszłej emerytury wliczają się bez przekazywania należności do ZUS.

Dokumenty niezbędne do renty

Poza wymogami formalnymi obywatel ubiegający się o rentę powinien posiadać pokaźny katalog dokumentów. Wśród niezbędnych zaświadczeń powinien znaleźć się przede wszystkim wniosek o rentę (ERN), który można pobrać ze oficjalnej strony internetowej ZUS lub z oddziału. Potrzebny jest również dokument poświadczający okresy składkowe i nieskładkowe (ERP-6).

Osoba starająca się o rentę powinna dołączyć także: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7), wspomniane już zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), ważną dokumentację medyczną (nieobowiązkowo) oraz kartę wypadku z lub do pracy (nieobowiązkowo).

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >