Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Nie każdy ma możliwość podjęcia pracy. Wyjaśniamy jak uzyskać rentę i pieniądze z tytułu niezdolności do pracy
Maria Glinka
Maria Glinka 07.10.2020 02:00

Nie każdy ma możliwość podjęcia pracy. Wyjaśniamy jak uzyskać rentę i pieniądze z tytułu niezdolności do pracy

Renta - wymogi i niezbędne dokumenty
Pexels/Kaboompics .com

Komu należy się renta?

Renta należy się osobie, która częściowo bądź całkowicie utraciła możliwość podejmowania pracy zarobkowej. Każdy, kto chce ubiegać się o świadczenie w ramach ZUS musi spełnić jednak kilka warunków.

Pierwszy z nim jest posiadanie orzeczenia o stanie zdrowia od lekarza ZUS. W celu uzyskania takiego dokumentu należy w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który wyda druk OL-9. Zaświadczenie i pozostałe wnioski (o których mowa poniżej) należy zanieść do placówki ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zainteresowany rentą zostanie wezwany na badanie do lekarza ZUS, który stwierdzi skalę niezdolności podejmowania aktywności zawodowych.

Renta zależna od stażu pracy

Po drugie, renta przysługuje osobie, która posiada staż pracy odpowiedni do wieku. Zależności prezentują się następująco:

  • 1 rok – przy utracie zdolności do pracy przed ukończeniem 20 roku życia

  •  2 lata – przy utracie zdolności do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

  • 3 lata – przy utracie zdolności do pracy między 22 a 25 rokiem życia,  

  • 4 lata – przy utracie zdolności do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

  • 5 lat – przy utracie zdolności do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zawnioskowania o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy. Portal otopress.pl przypomina, że tego warunku nie muszą spełniać kobiety niezdolne do pracy, które przepracowały 25 lat oraz mężczyźni z 30-letnim stażem pracy. Warto pamiętać, że staż ubezpieczeniowy nie jest wymagany w kilku sytuacjach. Wśród nich należy wskazać na wypadek na drodze z lub do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu przed 18 rokiem życia lub do 6 miesięcy po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.

Po trzecie, niezdolność od pracy musiała rozpocząć się w odpowiednim czasie. Ustawa doprecyzowuje, że musi to być okres nieskładkowy, składkowy lub w przeciągu 18 miesięcy od ich ustania. Jaka jest między nimi różnica? W trakcie okresów składkowych obywatel odprowadza składki na poczet ZUS. Natomiast okresy nieskładkowe to czas, gdy lata na poczet przyszłej emerytury wliczają się bez przekazywania należności do ZUS.

Dokumenty niezbędne do renty

Poza wymogami formalnymi obywatel ubiegający się o rentę powinien posiadać pokaźny katalog dokumentów. Wśród niezbędnych zaświadczeń powinien znaleźć się przede wszystkim wniosek o rentę (ERN), który można pobrać ze oficjalnej strony internetowej ZUS lub z oddziału. Potrzebny jest również dokument poświadczający okresy składkowe i nieskładkowe (ERP-6).

Osoba starająca się o rentę powinna dołączyć także: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7), wspomniane już zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), ważną dokumentację medyczną (nieobowiązkowo) oraz kartę wypadku z lub do pracy (nieobowiązkowo).

Tagi: ZUS Renta