BiznesINFO.pl
biznesinfo-opcja2

materiały partnera

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

8 Listopada 2022

Autor tekstu:

Materiał Partnera

Jak najlepiej wykorzystać potencjał doświadczonego partnera branżowego do prowadzenia miejsca, które pomaga młodym przedsiębiorcom osiągać więcej, opowiada Karolina Zdrodowska, dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości w warszawskim ratuszu.

Dlaczego powstało Centrum Kreatywności Targowa?

Centrum Kreatywności Targowa powstało z pomysłu pomocy młodym przedsiębiorcom oraz startupom z sektora kreatywnego w realizacji ich marzeń i pomysłów. To miejsce, gdzie otrzymali oni dostęp do zaplecza technicznego i instytucjonalnego. Miejsce, gdzie mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i realizować swoje projekty. To również możliwość sieciowania z innymi młodymi, ale również i doświadczonymi przedsiębiorcami, ponieważ ten networking daje im ogromną siłę - możliwość uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń.

Dlaczego powierzyli Państwo zarządzanie tym obiektem zewnętrznemu operatorowi wybranemu w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Od początku realizacji projektu Centrum Kreatywności Targowa założeniem było wyłonienie doświadczonego operatora zewnętrznego do zarządzania tą przestrzenią. Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na wykorzystanie wiedzy i kompetencji sektora prywatnego. Ten model współpracy umożliwia też przejęcie tych obowiązków, które każda ze stron może wypełnić jak najlepiej.

To operator realizuje program merytoryczny w centrum. Aby spełnić założenia projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, operator i Centrum Kreatywności Targowa ma za zadanie w okresie trwałości utrzymać preferencyjne stawki dla inkubowanych startupów. Jego zadaniem jest też utrzymanie jak najwyższego poziomu usług i możliwości rozwoju dla przedsiębiorców. Jednocześnie ma również zapewnić możliwość organizacji wydarzeń miejskich w tej przestrzeni dla lokalnej społeczności - mieszkańców warszawskiej Pragi.

Jakie korzyści płyną z realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym? 

PPP jest to uregulowany prawnie sposób na to, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszy dostęp do udogodnień i do możliwości realizacji swoich działań w mieście. 

Realizacja inwestycji lub zapewnienie usług w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to szereg korzyści dla miasta i przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków miejskich. 

Z jednej strony angażujemy kapitał prywatny do realizacji inwestycji. Z drugiej strony korzystamy z doświadczenia i wiedzy merytorycznej partnera prywatnego. W tej formule każdy z partnerów zajmuje się tym, co potrafi robić najlepiej. I dzięki temu ten końcowy projekt ma tak wysoką jakość.

Jak przebiegał proces wyboru partnera prywatnego? 

Po pierwszym okresie funkcjonowania centrum, przygotowane zostało postępowanie na wybór operatora prywatnego. Trwało ono od połowy 2017 roku. Miasto negocjowało z trzema potencjalnymi operatorami tej przestrzeni i za najlepszą uznano ofertę Krajowej Izby Gospodarczej. Na tej podstawie w grudniu 2019 roku miasto podpisało umowę, która obowiązuje przez 10 lat.

Jak przebiega dotychczasowa współpraca z partnerem prywatnym? Czy napotkali Państwo już jakieś wyzwania? 

Rozpoczęcie działalności Krajowej Izby Gospodarczej w Centrum Kreatywności Targowa zbiegło się z wybuchem pandemii. Ze względu na zewnętrzne obostrzenia znaczna część zadań przewidzianych w umowie, w tym okresie nie mogła zostać zrealizowana. To była nie tylko bardzo trudna sytuacja z punktu widzenia operatora, ale również z punktu widzenia miasta, które musi dbać o realizację wszystkich zadań zapisanych w umowie. Ale ponieważ jest to partnerstwo publiczno-prywatne, więc staramy się po partnersku podchodzić do wszystkich sytuacji kryzysowych i wspólnie szukać rozwiązania jak najlepszego dla mieszkańców. Pomysłem na wyjście z tej sytuacji jest realizacja zadań niezrealizowanych w okresie pandemii w kolejnych latach. 

***

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na długoletniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa i utrzymanie szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza wyjaśnieniem tego, czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl

Artykuł powstał w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest Jednostką Centralną odpowiedzialną za rozwój sektora PPP w Polsce.

logotypy - POPT nowe logo MFiPR

Materiał PartneraAutor

Materiały od naszych Partnerów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >

Praca

Gdzie zarobić kilkaset złotych na rękę za godzinę pracy. Świetnie płatne, mało znane zawody

Czytaj więcej >