Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Kodeks pracy do zmiany. Wśród nowości praca zdalna i kontrole trzeźwości pracowników
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 09:18

Kodeks pracy do zmiany. Wśród nowości praca zdalna i kontrole trzeźwości pracowników

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 10.09.2020. n/z Tablica informacyjna Panstwowej Inspekcji Pracy - Glowny Inspektorat Pracy.
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Kodeks pracy już niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Po ponad roku od wybuchu pandemii w końcu pojawią się zapisy dotyczące pracy zdalnej. Jednak nowelizacja prawa wprowadza także dodatkowe uprawnienia dla pracodawcy. Z kolei pracownik musi przygotować się na wzmożone kontrole.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co na temat pracy zdalnej będzie mówił znowelizowany Kodeks pracy

  • Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyska pracodawca

  • W jakiej sytuacji pracownik może narazić się na kontrole

Kodeks pracy unormuje home office. Pracownik zyska nowe możliwości

Kodeks pracy w końcu zostanie dostosowany do czasów pandemii. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do Wykazu Prac Legislacyjnych projekt ustawy, który reguluje obszar pracy zdalnej. Mimo że większość firm zdecydowała się wdrożyć formułę home office ponad rok temu to w dalszym ciągu ta kwestia nie jest uregulowana prawnie. Zgodnie z planem nowy Kodeks pracy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów na jesieni 2021 r.

Znowelizowany Kodeks pracy wprowadza przede wszystkim definicję pracy zdalnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć „wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Projekt, który zmienia Kodeks pracy wprowadza dość dużą elastyczność. Kwestia pracy zdalnej będzie mogła być elementem kontraktu, który pracownik zawiera z pracodawcą. Business Insider Polska donosi, że istnieje jednak możliwość doprecyzowania zasad home office już w trakcie zatrudnienia.

Nowy Kodeks pracy ma nakładać także nowe obowiązki na pracodawców. Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że przełożony będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą firmy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to będzie musiał także pokryć bezpośrednie koszty związane z pracą zdalną.

Kiedy pracownik może wykonywać obowiązki w trybie zdalnym? Również na to pytanie ma odpowiadać znowelizowany Kodeks pracy. Proponowane przepisy zakładają, że szef może zlecić podwładnym wykonywanie pracy z domu w szczególnych przypadkach: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Pracodawca będzie mógł wysłać pracowników na home office również wtedy, gdy nie jest w stanie zapewnić im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Jednak w takim wypadku decyzja o przejściu na pracę zdalną musi być poprzedzona specjalnym oświadczeniem, które ma składać pracownik. W dokumencie podwładny będzie deklarował, że posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, które umożliwiają pracę poza siedzibą firmy.

Pracownik na cenzurowanym. Nowy Kodeks pracy wprowadza wyrywkowe kontrole

Drugi projekt, który ma nowelizować Kodeks pracy, dotyczy możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości podwładnych w firmie. Wprost donosi, że szef będzie miał prawo sprawdzić trzeźwość nie tylko pracowników z umowami o pracę, lecz także wszystkich pozostałych.

Pracodawca będzie mógł zweryfikować pracownika, jeśli będzie miał uzasadnione podejrzenie, że może wykonywać obowiązki służbowe pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. Aktualny Kodeks pracy nakłada na niego obowiązek zawiadomienia policji o takiej sytuacji. Po zmianach nie będzie to konieczne.

Jednak kontrole nie będą ograniczały się tylko do zakładów pracy. Portal money.pl podaje, że sprawdzenie trzeźwości będzie mogła można przeprowadzić także w domu, gdy pracownik wykonuje obowiązki w trybie zdalnym.

- Pamiętajmy, że prewencyjne kontrole to jedyny skuteczny sposób przeciwdziałania nietrzeźwości w pracy i ryzykom z nią związanych - przyznał w rozmowie z „DGP” Paweł Sych, radca prawny z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz interesujące zdjęcia lub filmik? Podziel się z nami wysyłając na [email protected]