Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Jak zostać urzędnikiem państwowym? Wyjaśniamy krok po kroku
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Jak zostać urzędnikiem państwowym? Wyjaśniamy krok po kroku

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Jak zostać urzędnikiem państwowym?

Jak zostać urzędnikiem państwowym? Takie pytanie zadają sobie najczęściej osoby tuż po skończeniu szkoły średniej lub studiów wyższych. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby zdobyć pracę w urzędzie?

Kim jest urzędnik państwowy

Urzędnik państwowy to osoba zajmująca stanowisko w administracji państwowej, czyli instytucjach zarządzanych i finansowanych centralnie. Może zostać przyjęty do pracy według potrzeb lokalnej jednostki albo skierowany do szkoleń w ramach służby cywilnej i być urzędnikiem mianowanym na stałe, jak pisze Gazeta Praca. Posada w urzędzie jest dosyć atrakcyjna. Urzędnikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują takie dodatki jak np. dodatek za wieloletnią pracę, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warto wspomnieć, że urzędnicy i pracownicy służby cywilnej zajmującym wyższe stanowiska nie mogą bez odpowiedniej zgody podejmować dodatkowego zatrudnienia.

Urzędnik państwowy - wymogi

Studia nie są koniecznym wymogiem przy kwalifikacji na stanowisko urzędnika, jednak jeśli chce się wspinać po szczeblach kariery i więcej zarabiać potrzebne. Przy tej pracy najbardziej pomocny będzi dyplom z administracji lub prawa. Warunki formalne, które musi spełniać kandydat to:

  • obywatelstwo polskie,

  • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,

  • nieskazitelny charakter,

  • odpowiednie wykształcenie i zaliczenie aplikacji administracyjnej.

Zarobki urzędników państwowych

W 2005 roku przeciętna płaca urzędników wynosiła ok. 2600 złotych, zaś w 2013 roku już prawie złotych. W 2017 roku wartość mediana zarobków urzędników była na poziomie 3,45 tys. złotych brutto.

W przebadanej grupie 5554 osób pracujących w administracji publicznej zarobki brutto połowy z nich mieściły się w przedziale od 2,75 tys. do 4,56 tys. zł. Jedna czwarta badanej grupy zarabiała poniżej 2,75 tys. zł brutto, czyli po odliczeniu podatku w portfelu pozostawało im mniej niż 1982 zł, pisze Forsal.

Czy więc zarobki w urzędach są takie atrakcyjne? Raczej na wyższych stanowiskach. Spory wzrost wynagrodzenia powoduje “mianowanie”, w wyniku którego urzędnik dostaje status urzędnika mianowanego.

Tagi: polityka