BiznesINFO.pl
bindung-610196 960 720

www.pixabay.com

Jak założyć agencję ubezpieczeniową?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Zawód agenta ubezpieczeniowego wciąż cieszy się popularnością. Pozyskiwanie klientów oraz pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych to główne zadania agencji ubezpieczeniowych. Z artykułu dowiesz się, jak krok po kroku założyć agencję ubezpieczeniową i na jego podstawie będziesz miał okazję zweryfikować, czy jest to biznes dla Ciebie?

Zadania agencji ubezpieczeniowej

Do zadań agencji ubezpieczeniowej należy pośredniczenie w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, pozyskiwanie klientów oraz przygotowanie tych umów. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że za wszelkie błędy odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Multiagenci

Agent ubezpieczeniowy może też sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych – wtedy staje się multiagentem. Multiagenta dotyczą te same wymagania co agenta ubezpieczeniowego, ale musi dodatkowo wykupić polisę OC. Podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, bo bezpośrednio odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Założenie agencji ubezpieczeniowej

Przed założeniem agencji ubezpieczeniowej należy zdać egzamin, założyć działalność gospodarczą, podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń oraz zdobyć wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Natomiast w przypadku multiagenta, dodatkowo wymagana jest polisa OC. W tym przypadku pośrednik musi zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty sprzedaje. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dokonywany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, z którym agent ubezpieczeniowy nawiązał współpracę. Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji o wpisie do rejestru. Organem nadzoru jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy.

Dopuszczalne formy prowadzenia agencji ubezpieczeniowej

Agencja ubezpieczeniowa może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG lub spółki prawa handlowego wpisanej do KRS (za wyjątkiem spółki partnerskiej). Agent ubezpieczeniowy nie może natomiast prowadzić swojej działalności w formie spółki cywilnej.

PKD

Podczas rejestracji działalności gospodarczej agent ubezpieczeniowy powinien wpisać kod PKD: 66.22.Z

Forma opodatkowania dla agencji ubezpieczeniowej

Omawiana działalność może być opodatkowana tylko na zasadach ogólnych albo w formie podatku liniowego. Aktualnie usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT. Chyba, że są to transakcje w zakresie zawierania i realizacji polis ubezpieczeniowych np. likwidacja szkody. Obecnie usługi te podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu limitu obrotów (200 tys. zł).


Składki ZUS agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zgłasza ją na druku CEIDG-1. Dołączenie do niego załączników w postaci druków ZUS-ZUA i VAT-R jest automatycznym zgłoszeniem do tych instytucji. Trzeba dodać, iż ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy i jeśli przedsiębiorca chce z niego skorzystać, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Agent ubezpieczeniowy a preferencyjne składki ZUS i ulga na start

Agent ubezpieczeniowy rozpoczynający działalność może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS (przez okres 24 miesięcy). Wysokość składek ZUS zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Przedsiębiorca prowadzący agencję ubezpieczeniową może skorzystać też z tzw. ulgi na start, która upoważnia go do opłacania niższej składki zdrowotnej przez okres 6 miesięcy.

Zarządzanie agencją ubezpieczeniową

Bez prowadzenia terminarza praca agenta ubezpieczeniowego jest właściwie niemożliwa. Na rynku dostępnych jest sporo aplikacji, które znacznie ułatwiają pracę agentów. Rzetelne prowadzenie terminarza jest podstawą sukcesu finansowego tego typu przedsiębiorcy.


Konto firmowe dla agencji ubezpieczeniowej

Agent ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Może używać swojego prywatnego rachunku. Jednak powinien pamiętać, że takie konto musi mieć jednego właściciela. Konieczność posiadania rachunku firmowego pojawia się w sytuacji, gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników oraz gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Warunki lokalowe dla agencji ubezpieczeniowej

Na początku swojej działalności agent ubezpieczeniowy nie potrzebuje lokalu, w którym będzie ją prowadził. Ponieważ jego praca w pierwszej kolejności polega na wizytach u klientów, w firmach ubezpieczeniowych czy multiagencjach. Lokal przydaje się na kolejnym etapie rozwoju działalności, zwłaszcza gdy agent planuje zatrudnić pracowników. Jeśli działalność została zarejestrowana w prywatnym mieszkaniu lub domu agenta ubezpieczeniowego, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu ustalenia podatku od lokalu.

RODO w agencji ubezpieczeniowej

Prowadzenie firmy ubezpieczeniowej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego też prowadzący agencję zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o RODO - Ustawa dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000U)

Marketing agencji ubezpieczeniowej

Reklamę agencji ubezpieczeniowej należy umieścić w dostępnych środkach masowego przekazu. Duży wpływ na wizerunek firmy ma sprzedaż osobista. Im bardziej ryzykowny zakup, tym więcej argumentów musi dostarczyć agent ubezpieczeniowy, aby klient chciał skorzystać z jego oferty. Bardzo istotne są też opinie zadowolonych klientów.

Założenie własnej agencji ubezpieczeniowej to spore wyzwanie, choć nakłady finansowe, jakie trzeba ponieść na start, są stosunkowo są niewielkie. Przy otwieraniu takiego biznesu trzeba pamiętać, że wynagrodzenie w branży ubezpieczeniowej jest zwykle prowizyjne, a więc zależy głównie od ilości podpisanych umów ubezpieczeniowych.

Wszystkie formalne zagadnienia związane z pracą agentów ubezpieczeniowych uregulowane są w 5. Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486) .

Tagi:

ubezpieczeniafinanse

Polak OlgaAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Praca

KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Rząd podkreśla: to duża oszczędność

Czytaj więcej >

Praca

Mercedes umie wynagrodzić swoich pracowników. Gigant motoryzacyjny szykuje się do wypłat sowitych premii

Czytaj więcej >

Praca

Szykuje się ważna zmiana dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Mogą wreszcie dostać prawo pracy

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

W tym zawodzie zarobisz nawet 90 tys. złotych miesięcznie

Czytaj więcej >

Praca

Netflix szuka personelu do prywatnych odrzutowców. Wynagrodzenie to nawet 385 tys. dolarów rocznie

Czytaj więcej >
Siedziba Microsoft

Praca

Microsoft Corporation planuje redukcję etatów. Zwolni 11 tys. pracowników

Czytaj więcej >