Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Glapiński na ustach analityków bankowych. "Miesiąc byśmy myśleli, i nie wymyślili"
Michał Górecki
Michał Górecki 06.06.2024 21:24

Glapiński na ustach analityków bankowych. "Miesiąc byśmy myśleli, i nie wymyślili"

Adam Glapiński NBP
Fot. NBP/Flickr

Rada Polityki Pieniężnej obradowała z początkiem tygodnia (4-5 czerwca), niedługo po zakończeniu posiedzenia i wydaniu komunikatu o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, swój komentarz wygłosił prezes NBP Adam Glapiński. Chwilę później stopy procentowe obniżył Europejski Bank Centralny. Analitycy bankowi łamią sobie głowy. 

Stopy procentowe utrzymane. Do końca roku nie spadną

Rada Polityki Pieniężnej, której skład obradował na przestrzeni 4-5 czerwca br. ogłosiła w środę (5 czerwca), że stopy procentowe pozostaną niezmienione. Obecnie kształtują się na poziomach: referencyjna - 5,75 proc. w skali rocznej, lombardowa - 6,25 proc., depozytowa - 5,25 proc., redyskontowa weksli - 5,80 proc., dyskontowa weksli - 5,85 proc. 

W oświadczeniu podsumowującym decyzję czytamy m.in., że “koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona, pomimo pewnej poprawy w ostatnim okresie".

RPP opiniuje, że I kwartał roku to niska dynamika PKB w strefie euro, a wysoka w USA. Do tego punktują niepewność w “największych gospodarkach”. Inflacja bazowa utrzymywać ma się powyżej inflacji ogółem, a towarzyszy temu podwyższona, zdaniem RPP, dynamika cen usług. W skali samej Polski, RPP notuje dobrą sytuację na rynku pracy, stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej i wzrost PKB. [więcej TUTAJ]

Nie przegap: Ile zarabia klasa średnia? Należy do niej spora grupa Polaków

Adam Glapiński: to było konieczne. Stopy procentowe nie spadną do 2025 r.

W czwartek 6 czerwca na konferencji decyzję RPP komentował prezes NBP Adam Glapiński. Wyjaśnił, że "utrzymywanie wysokich stóp procentowych było konieczne, by sprowadzić inflację z poziomu dwucyfrowego". Przekazał, że NBP spodziewa się wzrostu inflacji w drugiej połowie roku (m.in odmrażanie cen energii od 1 lipca). Dodał wprost, że prawdopodobieństwo obniżenia stóp do końca roku jest zerowe, zdradzając, że podczas posiedzeń członkowie RPP nawet o tym nie myślą.

Kolorytu dodaje, że w niemal tym samym czasie swoją konferencję prowadził EBC (Europejski Bank Centralny), ogłaszając pierwsze w tym sezonie obniżenie stóp.

 

Unikaj tych rzeczy. Obniżą Twoją zdolność kredytową

Glapiński na ustach ekonomistów. "Miesiąc byśmy myśleli, i nie wymyślili"

Konferencje Glapińskiego są często przedmiotem dyskusji w ekonomicznym komentariacie; dane szczegółowo analizują maklerzy i analitycy bankowi. Bank Pekao idzie dalej z przewidywaniami dot. spadku inflacji (i w konsekwencji stóp) i podnosi, że spodziewa się obniżki stóp procentowych dopiero w 2026 r.

Rada wciąż podkreśla, że skala ożywienia gospodarczego w Polsce jest jak na razie niewielka i nie grozi powstaniem luki inflacyjnej. Duża jest natomiast niepewność co do kształtowania się inflacji w drugiej połowie 2024 (m.in. ze względu na częściowe odmrożenie cen energii). Sugeruje to brak przestrzeni do obniżek stóp procentowych co najmniej do przyszłego roku. Podtrzymujemy opinie, że stopy procentowe nie zmienią się nie wcześniej niż w 2026 r.

Analitycy mBanku zdecydowali się na nieco inny rodzaj komentarza.

Po konferencji odnieśli się też do komentarza Adama Glapińskiego, jakoby “najbardziej gołębi członkowie rady nie mieli w tej chwili ziarna” (tzn. nie mieli możliwości obniżenia stóp).

Czym są stopy procentowe i na co wpływają?

Stopy procentowe to inaczej koszt kapitału lub koszt pożyczania pieniędzy.  Ich poziom wpływa na realne koszty życia każdego z nas. W przypadku produktów finansowych jak np. lokaty - wpływają na ich oprocentowanie. Konkretne rodzaje stóp procentowych, wymienione wyżej, wpływają na różne zmienne:

  • Stopa referencyjna — wpływa na oprocentowanie produktów bankowych (np. właśnie kredytów),
  • Stopa lombardowa — ustala maksymalne oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym. Zmiana stopy lombardowej wpływa na koszt pieniądza pozyskiwanego przez banki komercyjne,
  • Stopa depozytowa — określa wysokość oprocentowania jednodniowych depozytów zakładanych przez banki komercyjne w banku centralnym,
  • Stopa redyskontowa weksli — wskazuje cenę skupu weksli przez bank centralny od banków komercyjnych,
  • Stopa dyskontowa weksli — określa ceną naliczaną w momencie przyjmowania przez NBP wcześniej dyskontowanych weksli od banków komercyjnych. Służy do regulowania podaży pieniądza w gospodarce.