Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Jest sposób na wyższą emeryturę i rentę. Kto może się o nie ubiegać?
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 11.10.2020 02:00

Jest sposób na wyższą emeryturę i rentę. Kto może się o nie ubiegać?

PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Liczenie domowego budzetu
East News, Zofia i Marek Bazak

Emerytura i renta z dodatkiem dla opozycjonistów

Emerytura i renta mogą ulec powiększeniu, ale tylko dla wybranych grup. Jak informuje ZUS, już od 15 października osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą ubiegać się o świadczenie wyrównawcze. Co więcej, aby ubiegać się o dodatek dla opozycjonistów należy pobierać także emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2 400 zł.

Emerytura i renta ze świadczeniem wyrównawczym mogą powiększyć się o sporą kwotę. Świadczenie wyrównawcze będzie stanowiło różnicę pomiędzy wspomnianymi 2400 złotymi a wysokością pobieranej emerytury lub renty, dlatego też będzie wyliczane w sposób indywidualny. ZUS ustalając kwotę pobieranych świadczeń nie uwzględnia w nich dodatków wypłacanych ze świadczeniami.

Emerytura i renta wzrosną tylko niektórym

Emerytura i renta wzrosną tylko jednej grupie osób, dlatego należy pamiętać o tym, że do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowiącą potwierdzenie statusu osoby represjonowanej lub działacza opozycji antykomunistycznej. ZUS dodaje, że osoba pobierająca świadczenia zagraniczne także musi złożyć dokumenty potwierdzające prawo do tych świadczeń.

"Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA ) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe", informuje ZUS. W poszczególnych placówkach ZUS prowadzone są dyżury telefoniczne dotyczące przyznawania świadczenia wyrównawczego.