BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Niższa emerytura to prawo do renty. Wielu nie ma o tym pojęcia

4 Października 2019

Autor tekstu:

Stanisław Węgrowski

Udostępnij:

Emerytura niższa od małżonka? Wdowom, ale wdowcom również, przysługuje prawo do renty po śmierci współmałżonka, w wypadku gdy otrzymywał on wyższą emeryturę. By otrzymać taki dodatek, trzeba spełnić konkretne warunki. Jak uzyskać rentę po mężu i komu przy

Emerytura męża da prawo do renty

Renta po mężu to element renty rodzinnej, która przysługuje tylko wdowie lub wdowcowi - przepisy te obowiązują niezależnie od płci. Podstawowym kryterium ubiegania się o rentę po współmałżonku jest fakt, czy w momencie śmierci przysługiwało mu prawo świadczeń emerytalnego lub renty w związku z niezdolnością do pracy albo czy spełniał warunki pozwalające na uzyskanie świadczenia. O rentę po zmarłym współmałżonku można ubiegać się też wtedy, kiedy w chwili śmierci współmałżonek pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zgodnie z przepisami prawo do “wdowiej” renty przysługuje współmałżonkowi (wdowie lub wdowcowi), pozostającemu w związku małżeńskim aż do śmierci partnera w wypadku gdy miał skończone 50 lat, bądź był niezdolny do pracy albo zajmuje się wychowywaniem dziecka, wnuków lub rodzeństwa z prawem do renty rodzinnej. W takiej sytuacji osoba nie musi spełniać kryteriów dot. wieku bądź niezdolności do pracy. Renta przysługuje też współmałżonkowi, który opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, a także gdy współmałżonek sam stał się niezdolny do pracy, ale nie później niż 5 lat po śmierci męża lub od zakończenia opieki nad dziećmi.

O rentę mogą ubiegać się też byli współmałżonkowie, którzy spełniają wyżej wymienione kryteria, a w chwili śmierci mieli orzeczone przez sąd prawo do alimentów. Świadczenie przysługuje też małżonkowi pozostającemu w separacji bądź rozwiedzionemu ze zmarłą osobą, pod warunkiem udowodnienia, że dostawała od współmałżonka alimenty na podstawie umowy. Ten zapis obowiązuje tylko kobiety. 

Współmałżonkowie osób zmarłych, które nie mają innych źródeł utrzymania, mogą otrzymywać rentę rodzinną przez rok od śmierci lub podczas okresu szkolenia przed podjęciem pracy, ale w terminie nie dłuższym niż 2 lata.

Emerytura i renta mogą się wykluczać

Wniosek o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku można złożyć osobiście w wybranej lokalizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub przesłać go elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (trzeba mieć jedynie e-podpis lub profil zaufany ePUAP).

Warto wiedzieć, że emerytura i renta rodzinna mogą się wykluczać. Współmałżonek osoby zmarłej, który ma własną emeryturę, nie może pobierać obydwu świadczeń - musi zdecydować, które będzie pobierać. W sytuacji, w której nie podejmie decyzji w wyznaczonym terminie, zdecyduje za niego Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami pierwszeństwo będzie miało to świadczenie, które jest wyższe.

Wysokość renty rodzinnej po mężu jest uzalezniona od tego, na jakim poziomie było świadczenie i czy jest pobierane tylko i wyłącznie przez wdowę lub wdowca, czy prawo do niej przysługuje też innym osobom.

Według przepisów jeżeli rentę pobiera tylko współmałżonek, to wynosi ona 85 proc. świadczenia, jakie otrzymywał zmarły. W sytuacji, gdy rentę pobierają dwie osoby, ZUS przyznaje im po równo 90 proc. świadczenia, a kiedy trzy - 95 proc., które jest dzielone po równo między wszystkie osoby.

Takie świadczenie może być wypłacane przez pocztę, w formie przekazu gotówkowego wysyłanego na adres zamieszkania lub w formie przelewu bankowego.

Podobne artykuły

Emerytura na nowych korzystniejszych zasadach dla ponad 60 tys. osób

Twój portfel

Tysiące Polaków z zaniżonymi emeryturami. Rząd już zapowiedział naprawienie sytuacji

Czytaj więcej >
samochod-ri_ya-pixabay.com

Twój portfel

Szukasz oszczędnego auta? TOP 10 najmniej palących samochodów

Czytaj więcej >
paliwo-pexels-skitterphoto

Twój portfel

Bak zatankuj lepiej jeszcze dzisiaj. Po weekendzie 4,57 zł za popularne paliwo

Czytaj więcej >
Wypłata gotówki w bankomatach Planet Cash z limitami

Twój portfel

Wypłata gotówki już nie wszędzie taka prosta. Weszły kolejne ograniczenia

Czytaj więcej >
Bon turystyczny powinny otrzymywać nie tylko osoby z dziećmi?

Twój portfel

Czy bon turystyczny powinien trafić do wszystkich pracujących? Dyskusje nie ustają

Czytaj więcej >
Mandat za postój z włączonym silnikiem

Twój portfel

Będziesz chciał się trochę ochłodzić, a załapiesz się na mandat. Ochronisz się przed upałem, ale nie karą

Czytaj więcej >