BiznesINFO.pl > Finanse > Nowy program wsparcia. Czasu na złożenie wniosku nie jest jednak dużo
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 22.03.2022 08:43

Nowy program wsparcia. Czasu na złożenie wniosku nie jest jednak dużo

Dopłata dla przedsiębiorców
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Dopłata dla przedsiębiorców, mało czas na składanie wniosków

Dopłata dla pracodawców w ramach programu "Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 - oferta dla przedsiębiorców" ma na celu sfinansować specjalnie szkolenia oraz doradztwo. Uczestnicy, biorąc udział w kursach, mieliby zostać przygotowani do prowadzenia przedsiębiorstwa w trakcie pandemii, a koszty takich szkoleń pokryłoby w 80 proc. państwo. Program oferuje pomoc doradczą i szkoleniową, przystosowującą do nowych realiów.

Czas na składanie wniosków jest jedynie do 30 listopada, a w puli jest 57 mln złotych. Dofinansowanie może pokryć maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać przedsiębiorstwo. Akcję prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej z programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Nie wszyscy przedsiębiorcy dostaną pieniądze, tylko wybrane branże

Jak pisze RadioZet, pomoc przyznawana jest na zasadach refundacyjno-zaliczkowych. Przedsiębiorca musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie PARP. Następnie z przedsiębiorcą skontaktuje się operator, zajmujący się danym sektorem. Pracownik PARP sam wskaże przedsiębiorcy, które szkolenia i usługi doradcze z Bazy Usług Rozwojowych będą dla niego najbardziej przydatne. Z oferty mogą skorzystać firmy jedynie z niżej wymienionych branż: 

 • IT

 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • żywność wysokiej jakości

 • komunikacja marketingowa

 • odzysk surowców

 • finansowa

 • cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja

 • przemysł chemiczny

 • motoryzacja

 • chemia

 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

 • handel

 • przemysł kosmiczny i lotniczy

 • usługi rozwojowe