Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Dofinansowanie do okularów. Kiedy pracodawca powinien zapłacić za szkła?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 23.05.2021 02:00

Dofinansowanie do okularów. Kiedy pracodawca powinien zapłacić za szkła?

laptop-336704 1920
https://pixabay.com/pl/photos/laptop-mysz-okulary-drewniany-st%C3%B3%C5%82-336704/

Wielu z nas spędza w pracy długie godziny przed monitorem komputera, pisząc artykuły, wystawiając faktury, opracowując analizy itp. Zajęcie tego rodzaju stanowi duże obciążenie dla narządu wzroku. Mogą pojawić się problemy z wyraźnym widzeniem, a istniejące już wady mogą ulec zaostrzeniu. Okazuje się, że według kodeksu pracy mamy prawo ubiegać się o dofinansowanie do okularów, czyli dopłatę do ich zakupu przez pracodawcę. Jednak jak to zwykle w takich przypadkach bywa, należy spełnić określone warunki, których szczegółowy opis znajduje się poniżej.

Komu należy się dofinansowanie do okularów?

O dofinansowanie do okularów może ubiegać się osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę. Konieczność używania szkieł korekcyjnych powinna zostać stwierdzona przez lekarza medycyny pracy podczas badania okresowego i udokumentowana stosownym zaświadczeniem. Decydujący jest jednak rodzaj wykonywanej pracy – dopłatę otrzymają tylko osoby, które podczas wykonywania służbowych zajęć wykorzystują monitor ekranowy przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc minimum cztery godziny dziennie.

Standardowo badanie wzroku u osób pracujących przed komputerem wykonuje się co cztery lata, jednak jeśli pracownik czuje dyskomfort i podejrzewa, że jego narząd wzroku nie funkcjonuje prawidłowo, może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wcześniejsze skierowanie do specjalisty.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów?

Niestety, przepisy nie określają konkretnej kwoty, jaką pracodawca miałby dołożyć do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika spędzającego dużo czasu przed komputerem. Często informacja taka zostaje zawarta w regulaminie pracy danego pracodawcy i reguluje kwestie, czy dopłata obejmuje tylko szkła czy też oprawki i robociznę, jak często i do jakiej kwoty. Jeśli nie ma takiego zapisu, decyzja, ile wyniesie dofinansowanie do okularów, leży w gestii pracodawcy, choć przyjmuje się, że powinna to być kwota wystarczająca na zakup akcesorium w podstawowym standardzie. Udzielenie pracownikowi niewystarczających środków na omawiany cel może zostać przez niego uznane za działanie na jego szkodę i lekceważenie zaleceń lekarskich, co daje podstawę do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jak załatwić dofinansowanie do okularów?

Procedura załatwiania dofinansowania do okularów zaczyna się od wystawienia przez pracodawcę skierowania na badania dla pracownika – wstępne, okresowe albo kontrolne (po dłuższej chorobie). Na skierowaniu powinna znaleźć się stosowna informacja, że osoba zatrudniona korzysta z monitora ekranowego przez ponad cztery godziny dziennie. Podczas badania lekarz medycyny pracy dokonuje oceny, czy praca na danym stanowisku stanowi ryzyko pogorszenia wzroku, i wydaje zaświadczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych. Pracownik, dokonując zakupu okularów, musi poprosić o wystawienie faktury na swoje imię i nazwisko, a następnie przedłożyć ten dokument pracodawcy, który zwróci ustaloną kwotę. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego. Jeżeli pracownik na własną rękę (bez skierowania) uda się do specjalisty i uzyska receptę na okulary, zakupi je, a następnie przedstawi fakturę pracodawcy, wówczas refundacja kosztów może zostać udzielona, ale podatek dochodowy i składki ZUS nalicza się normalnym trybem.

Dofinansowanie okularów a sprzęt komputerowy

Przepisy wskazują na potrzebę refundowania okularów korekcyjnych pracownikom spędzającym minimum cztery godziny z dnia pracy przed monitorem ekranowym. Co jednak z osobami pracującymi przy pomocy laptopów, tabletów i smartfonów? Nie ma nowych regulacji w tym zakresie. Główny Inspektorat Pracy wydał oświadczenie, że można uznać laptop za narzędzie pracy równoważne monitorowi, i umożliwił osobom korzystającym z tego typu sprzętu staranie się o refundację, oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków.

Zatem jeśli jesteś osobą spędzającą przynajmniej połowę czasu pracy przed monitorem komputera lub laptopem – możesz ubiegać się o dofinansowanie do okularów. Dopłaty udziela pracodawca po przedstawieniu dowodu zakupy w postaci faktury. Kwota dofinansowania nie jest określona w przepisach, zależy od regulaminu pracy albo indywidualnego ustalenia z pracodawcą.

Opracowano na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-refundacja-okularow-jak-czesto-nalezy-sie-pracownikowi

Tagi: praca finanse