Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę?
Fiałkowska Anna
Fiałkowska Anna 01.06.2021 02:00

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę?

clock-2696234 960 720
https://pixabay.com/photos/clock-money-growth-grow-time-2696234/

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym poradniku. Sprawdzamy przepisy Kodeksu pracy i wskazujemy, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę.

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Podstawy prawne

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Przede wszystkim tego typu dokument jest bardzo ważny w sytuacji, kiedy wypłata nie jest kierowana na konto bankowe, tylko wypłacana w postaci gotówki wprost do rąk pracownika. Kwestia wynagrodzenia jest regulowana przez Kodeks pracy. W artykule 84 znajduje się zapis, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wynagrodzenie za pracę musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym oraz ustalonym odgórnie terminie – o tym z kolei mówi artykuł 85. Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Jednym z powodów jest artykuł 86 Kodeksu pracy, który mówi, że miejsce, termin oraz czas wypłaty muszą zostać określone w regulaminie pracy albo w innych przepisach prawa pracy. Co ciekawe, od 2019 roku wynagrodzenie powinno być domyślnie wypłacane w formie bezgotówkowej, czyli kierowane bezpośrednio na rachunek bankowy pracownika. Ten zapis także znajduje się w artykule 86. Określa on, że wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o wypłatę w postaci wynagrodzenia do rąk własnych. Wypłata w formie gotówki jest więc obecnie możliwa jedynie na wniosek pracownika.

Na co zwrócić uwagę i dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę?

W jakiej sytuacji i dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Skoro pracownik może zadecydować o formie wypłaty, to istnieje możliwość wydania wynagrodzenia w postaci gotówki. W takim przypadku warto pamiętać o podpisaniu – przez pracownika – potwierdzenia odbioru wynagrodzenia. Przepisy prawa praca nie zobowiązują pracodawcy do złożenia podpisu. Pracodawca, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie do rąk własnych, posiada prawo zażądania pokwitowania. Opisane jest to artykule 462 Kodeksu cywilnego. Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? W sytuacji, kiedy pracownik odmówi wystawienia pokwitowania, pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia albo złożyć je do depozytu sądowego. Jeśli mimo braku pokwitowania odbioru pracodawca wypłaci wynagrodzenie, a pracownik wstąpi na drogę sądową, to pracodawca może mieć problem z udowodnieniem dokonania wypłaty. W efekcie może się zdarzyć, że konieczne będzie podwójne wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi. W świetle prawa pokwitowanie odbioru wynagrodzenia jest dokumentem. Musi on być przechowywany w dokumentacji płacowej. Ma także znaczenie dowodowe, które przedstawimy w dalszej części artykułu. Ważne jest, że pracodawca posiada zobowiązanie do założenia oraz prowadzenia dla każdego pracownika indywidualnej karty z odnotowanymi wypłaconymi wynagrodzeniami za pracę oraz innymi świadczeniami, które są z nią związane. Obowiązek wynika z rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia za pracę? Według paragrafu 6 wspomnianego rozporządzenia pracodawca ma prowadzić dla każdego pracownika osobną dokumentację na temat stosunku pracy. Składa się na nią karta wypłat i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Kwestia listy płac

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Jeśli chodzi o to, jak działa lista płac, to współcześnie ciągle można spotkać tego typu dokument. Zbiorcza lista płac polega na tym, że pracownicy mają pokwitować na niej fakt odbioru wynagrodzenia. Jednak jeśli chodzi o kwestie prawne, to stosowanie takiego rozwiązania nie jest łatwe. Należy uwzględnić sprawę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Na podstawie RODO zbiorczy dokument, który zawiera takie informacje, jak imię, nazwisko czy wysokość wynagrodzenia danego pracownika, nie narusza praw. Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Ponieważ warunkiem legalności listy płac jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane znajdują się na niej, na odczytanie tych informacji przez współpracowników. W efekcie bezpieczniejsze prawnie jest stosowanie indywidualnych list dla każdego pracownika, który wyraził chęć otrzymywania wynagrodzenia do rąk własnych. Jeśli pracodawca prowadzi kasę, to potwierdzeniem wypłacenia wynagrodzenia może być również dokument KW (czyli „kasa wypłaci”).

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Charakter dowodowy

Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Wspomnieliśmy już, że tego typu dokument może mieć znaczenie dowodowe. Co to oznacza? W sytuacji, kiedy między pracodawcą i pracownikiem następuje konflikt, a ten drugi wstąpi na drogę sądową o wypłatę wynagrodzenia, to potwierdzenie odbioru zyska charakter dowody. Nawet jeśli pracodawca rzetelnie i terminowo wypłacał wynagrodzenie, ale nie będzie dysponował podpisu pracownika, który poświadczył odbiór wypłaty, to może rozpocząć się postępowanie związane z niemożliwością udowodnienia faktu wypłacania pracownikom pensji. Dlaczego warto zadbać o potwierdzenie odbioru wynagrodzenia o pracę? Właśnie dlatego – aby sytuacja rozliczenia była określona, posiadała konkretną datę oraz była poświadczona na piśmie przez pracownika. Wówczas wynagrodzenie jest wypłacone w legalny i faktyczny sposób. Jeśli chodzi o prowadzenie dokumentacji pracownika, to dokument potwierdzający odbiór powinien znaleźć się w imiennej karcie wypłaty. Podsumowując, podczas wypłaty wynagrodzenia w formie gotówki do rąk własnych, taka sytuacja musi być potwierdzona przez pracownika za pomocą podpisu. Nie jest to konieczne, jeśli wynagrodzenie jest wypłacanie na rachunek bankowy pracownika. Brak podpisu przy prowadzeniu wypłat gotówkowych może doprowadzić do sytuacji, w której sąd wskaże nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. Będzie się to wiązało z grzywną lub koniecznością wypłacenia ponownie wynagrodzenia pracownikowi.