Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Czy wynagrodzenie jest informacją publiczną? Zależy jakie i kogo
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 07.07.2019 02:00

Czy wynagrodzenie jest informacją publiczną? Zależy jakie i kogo

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Czy wynagrodzenie jest informacją publiczną? Okazuje się, że w niektórych, określonych przez prawo przypadkach tak. Mowa tu szczególnie o urzędnikach administracji państwowej, co do których zakres informacji publicznej jest naprawdę szeroki. Jak podaje Portal Samorządowy, starosta pucki musiał ujawnić wykształcenie, ale także zarobki swoich urzędników po wyroku sądu.

Ta sprawa idealnie obrazuje, jak powinno działać prawo wobec pracowników administracji państwowej. W przypadku ich zarobków, udostępnienie informacji na temat ich wysokości publicznie nie powinno być problemem. Mimo to wniosek o podanie takowej informacji, na temat zarobków urzędników z Pucka, który złożyli tamtejsi dziennikarze, nie doczekał się wyczerpującej odpowiedzi. Ci postanowili sprawę zgłosić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Czy wynagrodzenie jest informacją publiczną?

Sąd z Gdańska wydał wyrok, który zmusił starostę puckiego do pełnego ujawnienie informacji na temat zarobków i wykształcenia urzędników z Pucka, przy wymienieniu pełnego imienia i nazwiska danej osoby. Na to wcześniej urząd nie chciał się zgodzić, zdanie jednak po wyroku zmienił. W uzasadnieniu gdański WSA podparł się, co ważne, samą Konstytucją RP.

Art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP obejmuje prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - czytamy w uzasadnieniu WSA.

Jak wskazał więc gdański sąd, każda instytucja i wszyscy pracownicy, którzy funkcjonują w ramach sektora publicznego, są zobowiązani do upubliczniania swoich zarobków, kiedy tylko obywatele wystąpią z takim wnioskiem. Wynagrodzenie w budżetówce jest jawne i zawsze może zostać podane do informacji publicznej. Nie tyczy się to jednak wynagrodzenia w firmach prywatnych, które nie muszą takich informacji na żądanie podawać.