BiznesINFO.pl
punch-316605 1280

https://pixabay.com/pl/photos/dziurkowanie-pi%C4%99%C5%9B%C4%87-r%C4%99ka-si%C5%82a-316605/

Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania – kiedy następuje naruszenie miru domowego?

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Pawłowski

Udostępnij:Prawo do spokojnego zamieszkiwania przysługuje każdemu. Lokator ma prawo do decydowania o tym, kto może być obecny w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Właściciel powinien jednak pamiętać, że nie każde wejście do lokalu jest wtargnięciem. Czym jest mir domowy i kiedy następuje jego naruszenie?Spokojne zamieszkiwanie jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego oczywistym złamaniem jest sytuacja, kiedy następuje naruszenie miru domowego. Jest to jednak pojęcie dość szerokie i nie każdy zna jego istotę. Warto poznać zakres semantyczny, szczególnie gdy jesteśmy właścicielami wynajmowanego lokalu i zachodzi potrzeba dostania się do środka.Czym jest naruszenie miru domowego?Naruszenie miru domowego to nic innego jak wtargnięcie na teren gospodarza bez jego zgody. Szerszy kontekst tego wyrażenia obejmuje również nieopuszczenie pomieszczenia,
mieszkania, czy ogrodzonego terenu na wyraźną prośbę.Kiedy następuje naruszenie miru domowego?Zgodnie z art. 193. Kodeksu karnego „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu,
pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej
miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.O naruszeniu miru domowego możemy więc mówić w sytuacji, gdy ktoś dostaje się na prywatny teren bez zgody gospodarza. Warto zwrócić uwagę, że wbrew określeniu „mir domowy” nie dotyczy jedynie domu czy mieszkania, ale zakres tego pojęcia rozciąga się
również na lokale i inne pomieszczenia pozostające w dyspozycji danej osoby. Jak
podaje profesor Marek Mozgawa: „Przestępstwo naruszenia miru domowego może być
popełnione zarówno przez działanie („wdziera się”), jak i przez zaniechanie („wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza”).  „Wdarcie się” a włamanieJęzyk prawniczy jest precyzyjny i używane w nim słowa mają ściśle określoną semantykę. Należy więc odróżnić włamanie od wdarcia się. Włamanie to czyn nierozerwalnie związany z pokonaniem zabezpieczenia i uszkodzeniem mienia. Wdarcie się ma zaś charakter czynu niepozostawiającego szkód materialnych – wiąże się z wejściem na prywatny teren podstępem lub korzystając z braku zabezpieczeń (na przykład wchodząc przez uchylone drzwi).Czy naruszenie miru domowego może nastąpić przez zaniechanie?Bezprawne postępowanie może być związane również z brakiem podjęcia określonych czynności. Jeżeli chodzi o naruszenie miru domowego, to, zgodnie z przywołanym artykułem Kodeksu karnego, czyn taki może być również wynikiem zaniechania. Sytuacja ta następuje, gdy nieproszony gość nie podporządkowuje się poleceniu opuszczenia lokalu wydanemu przez gospodarza lub osobę uprawnioną.Naruszenie miru domowego a najemOsoby czerpiące przychody z wynajmowania mieszkań i lokali mogą spotkać się z sytuacją, gdy będą musiały dostać się do lokalu zajmowanego przez najemcę. Pojawia się pytanie, czy mogą tego dokonać? Odpowiedź - zresztą jak na każde inne pytanie natury prawnej - brzmi:
„to zależy”.Właściciel lokalu może do niego wejść bez zgody lokatora tylko w przypadku awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, o czym mówi art. 10. Ustawy o ochronie praw lokatorów. Otwarcia lokalu w tym trybie właściciel może dokonać
wyłącznie w obecności policji lub straży miejskiej, a jeśli wymaga tego sytuacja, również straży pożarnej. Właściciel powinien również zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy oraz sporządzić protokół.W innym wypadku właścicielowi przysługuje prawo do okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu. Dokonanie oględzin może się jednak odbyć jedynie w ustalonym z najemcą terminie. Każde inne wejście właściciela do wynajmowanego lokalu bez wiedzy lokatora może zostać uznane za naruszenie miru domowego.Co grozi za naruszenie miru domowego?Jak każda inna norma prawna z kodeksu karnego, również naruszenie miru domowego zagrożone jest sankcją. Osoba, która dokona takiego czynu, powinna liczyć się z grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >