BiznesINFO.pl > Turystyka > Czy dowód osobisty może zastąpić paszport dla dziecka?
Szulga Jędrzej
Szulga Jędrzej 22.03.2022 08:50

Czy dowód osobisty może zastąpić paszport dla dziecka?

passport-2733068 640
https://pixabay.com/pl/photos/paszport-bagaż-wózek-podróży-2733068/

Dawniej posiadanie paszportu było czymś naturalnym. Był potrzebny przy podróżowaniu poza granice Polski. Dziś przemieszczanie się w strefie Schengen jest o wiele prostsze, stąd wiele osób nie ma wyrobionego paszportu. Wciąż jednak rodzice dzieci dbają o to, by ich pociechy miały możliwość wyjazdu w różne zakątki kraju. Ale czy można skorzystać z dowodu dla dziecka zamiast paszportu? Ile to kosztuje i jak szybko trwa jego wyrobienie?

Dowód a paszport – podobieństwa i różnice

Musimy zacząć od tego, że dowód i paszport nie są tożsamymi dokumentami. O ile podróżowanie po większej części terytorium Europy wiąże się po prostu z koniecznością posiadania dowodu, ale raczej nie skończy się kontrolą, o tyle wyjazd poza terytorium Unii Europejskiej i strefy Schengen może być trudniejszy. Stąd paszport jest niezbędny, jeżeli planujemy wyjechać na przykład na Białoruś, do Rosji, na Ukrainę czy do Egiptu lub Turcji.

Z tego wynika, że dowód osobisty dla dziecka zamiast paszportu ma zastosowanie tylko w określonych sytuacjach. To prawda, jednak warto pamiętać, że często rodzice postanawiają wyrobić dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka. Dlatego warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, bo podstawowa różnica między dowodem a paszportem to cena. Za dowód nie trzeba płacić, natomiast wyrobienie paszportu to koszt 50 złotych.

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka?

Do 2015 roku wystąpienie o dowód dla dziecka zamiast paszportu było dość skomplikowane. Nie dość, że trzeba było wypełniać konkretne formularze, a obsługa internetowa nie była na takim poziomie jak dziś, to jeszcze wymagano podpisu obu rodziców, a więc zgody na wydanie dokumentu nie można było dać bez wiedzy zarówno ojca, jak i matki, oczywiście, o ile dysponują oni równymi prawami do opieki nad swoimi potomkami.

Dziś procedury uproszczono i wystarczy jeden podpis. Jeśli chcemy uzyskać dowód dla pociechy, należy złożyć odpowiedni dokument w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zameldowania rodziców (lub jednego z nich). Wniosek można znaleźć na stronie urzędu i złożyć go elektronicznie, posługując się profilem zaufanym, co jest i wygodne, i bardzo szybkie. Co jednak istotne do formularza należy dodać:

a) dwie takie same aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm,

b) dowód osobisty lub paszport rodzica do wglądu,

c) na specjalne wskazanie urzędu – skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Na wniosku teoretycznie potrzebny jest podpis dziecka, ale maluchy poniżej 5. roku życia, które nie potrafią pisać, zostają zwolnione z obowiązku, a rodzic składa oświadczenie o tym, że podpis jest niemożliwy.

Ile trzeba czekać i jak długo ważny jest dowód dla dziecka?

Wydanie dowodu osobistego, jak już wspominaliśmy, nic nie kosztuje. Jednak tak samo jak w przypadku dokumentu nie dla dziecka należy czekać do 30 dni. W specjalnych, wyjątkowych sytuacjach może się okazać, że okres ten zostanie przedłużony. Co ważne, dowód osobisty dla dziecka zamiast paszportu trzeba odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za to łatwo przez internet możesz sprawdzić, czy dokument już czeka w odpowiednim urzędzie.

Oczywiście przy odbiorze powinno być dziecko powyżej 5. roku życia. Jeśli jest młodsze, rodzic może odebrać dowód bez niego. A czy ten dokument ma taki sam okres ważności, jak dokumenty dorosłych? Teoretycznie tak, bo i tu obowiązują dwa okresy: 5 i 10 lat.

a) ważność 5 lat przysługuje dowodom osobistym wydanym dzieciom poniżej 5. roku życia;

b) ważność 10 lat przysługuje dowodom osobistym wydanym dzieciom powyżej 5. roku życia.

Jeśli więc planujesz podróż na terenie Unii Europejskiej, z powodzeniem możesz zastąpić paszport dowodem, by nie narażać się na niepotrzebne koszty. Składanie wniosku jest proste i szybkie, a do wydania dokumentu nie potrzeba już podpisu obojga rodziców. To sprawia, że często bardziej opłaca się wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka zamiast paszportu.