BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Prezydent Andrzej Duda podjął ostateczną decyzję. Wiadomo, ile zapłaci każdy Polak
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:44

Prezydent Andrzej Duda podjął ostateczną decyzję. Wiadomo, ile zapłaci każdy Polak

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. VAT nie zostanie obniżony
biznesinfo.pl

Andrzej Duda podpisał ustawę. VAT bez zmian

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, którą podpisał dziś prezydent Andrzej Duda, zakłada, że podatek VAT zostanie obniżony dopiero w roku następującym po roku, w którym zostaną spełnione dwa warunki:

  1. Stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,

  2. Osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji 

Oprócz tego ustawa zakłada obniżenie od przyszłego roku akcyzy na paliwa silnikowe o 23 zł za tysiąc litrów, przy podniesieniu o tę samą sumę opłaty paliwowej, przekazuje PAP. Wspomniana „opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r.”.

Zwiększenie kapitałów zakładowych

Na mocy ustawy podwyższony zostanie także kapitał zakładowy spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, z czego 850 mln zł przypadnie spółkom zależnym PKP PLK realizującym inwestycje na kolei. Mowa o czterech spółkach, o których napisano w uzasadnieniu, że „wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych”.

Ustawa zakłada także dokapitalizowanie portów morskich obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł, w tym dla spółki Zarządu Morskiego Portu Gdynia w wysokości 150 mln euro.