Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 1000 brutto dodatku dla pracowników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 19.06.2024 22:52

1000 brutto dodatku dla pracowników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę

Pieniądze
fot. Goniec

19 czerwca Rada Ministrów przyjęła opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, opiekują się dziećmi oraz wspierają osoby starsze i potrzebujące.

Rada Ministrów 19 czerwca przyjęła uchwałę o dodatkach do wynagrodzeń

Od 1 lipca 2024 roku pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają dodatek do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Decyzja ta została podjęta przez Radę Ministrów, która przyjęła w środę uchwały w tej sprawie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że na dodatek będzie mogło liczyć blisko 200 tysięcy osób w Polsce.

Do grupy beneficjentów zaliczają się także około 133 tysiące pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na realizację programu dla tej grupy przeznaczono łącznie około 6,7 miliarda złotych. Pracownicy ci codziennie wspierają osoby starsze, potrzebujące, a także osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Dodatek motywacyjny ma być wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy i zaangażowania.

Żabka idzie na giełdę. Wycena robi wrażenie, ale nie na Dino Polska

Kto może liczyć na dodatek w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie? Wyjaśniamy

Dodatek w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie obejmie również pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. To wsparcie dotyczy m.in. asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i w rodzinnych domach dziecka. Łącznie program obejmie około 23 tysiące osób, a na jego realizację w latach 2024-2027 przewidziano 1,16 miliarda złotych.

Osobny program dofinansowania dotyczy zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Wsparciem objętych zostanie 3112 osób, w tym 2182 rodziny zastępcze zawodowe oraz 930 prowadzących rodzinne domy dziecka. Na ten cel zaplanowano 157,5 miliona złotych.

Dodatek do wynagrodzeń otrzymają również około 32 tysiące pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech. W związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029", przewidziano rozszerzenie wsparcia na blisko 48 tysięcy pracowników. Budżet programu na lata 2024-2027 wynosi 2,08 miliarda złotych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że wprowadzenie dodatków ma na celu docenienie pracy pracowników socjalnych, a także zmniejszenie ryzyka odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów. Dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł miesięcznie pozwoli docenić trud pracowników socjalnych oraz stabilizować zatrudnienie w kluczowych sektorach opieki społecznej i rodzinnej.

Dodatek w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników społecznych i opiekunów

Umożliwienie wprowadzenia specjalnych uchwał w sprawie dodatków do wynagrodzeń stało się możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja 2024 roku.

1. Dofinansowanie Wynagrodzeń Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
Program obejmuje dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027. Na ten cel przeznaczono około 6,7 miliarda złotych.
2. Dofinansowanie Wynagrodzeń Pracowników Jednostek Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Przewidziane wsparcie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie. Na realizację programu przeznaczono 1,16 miliarda złotych.
3. Dofinansowanie Wynagrodzeń Zawodowych Rodzin Zastępczych i Prowadzących Rodzinne Domy Dziecka
Wsparcie dotyczy zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Na realizację programu przewidziano 157,5 miliona złotych.
4. Dofinansowanie Wynagrodzeń Pracowników Samorządowych Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat Trzech
Program przewiduje dodatek motywacyjny oraz koszty składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech na lata 2024-2027. Na ten cel zaplanowano 2,08 miliarda złotych.

Nowe programy dofinansowania wynagrodzeń mają na celu nie tylko poprawę warunków pracy pracowników socjalnych, ale również stabilizację i wzmocnienie systemu opieki społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. Dodatek motywacyjny ma być także sposobem docenienia trudnej i odpowiedzialnej pracy tych grup zawodowych, co ma przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia satysfakcji z pracy w tych sektorach. ​