Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy
Maria Czekańska
Maria Czekańska 27.05.2021 02:00

Zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy

Komu emerytura może wzrosnąć o blisko 4 tys. zł?
Komu emerytura może wzrosnąć o blisko 4 tys. zł?

Wypełnienie rocznej deklaracji PIT i CIT to jeden z najważniejszych obowiązków obywatelskich. Po dokonaniu go, najczęściej pozostaje nam czekać na zwrot tzw. nadpłaty. Jedną z najwygodniejszych opcji okaże się zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy.

Czym jest nadpłata podatku dochodowego?

Po wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej często spotykamy się z nadpłatą podatku. Czym ona właściwie jest? Aby dowiedzieć się tego, zajrzyjmy się do Dziennika Ustaw. Szczegółowe dane odnajdziemy w art. 72. – do nadpłaty podatku wlicza się przede wszystkim:

 1. nadpłacony lub niezależnie zapłacony podatek;

 2. podatek pobrany przez płatnika niezależnie lub w wysokości większej od należnej;

 3. zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

 4. zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy - terminy

Ważne jest nie tylko to, kiedy złożyło się deklarację podatkową, ale również w jaki sposób. Urząd skarbowy rozliczy się szybciej z podatnikami, którzy dostarczyli deklarację drogą elektroniczną.

 • Nadpłata z deklaracji złożonych od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. zostanie wypłacona do 30 marca 2021 r.

 • Zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy podatnika, który złożył deklarację w formie elektronicznej w terminie od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. nastąpi do 45 dni roboczych od złożenia deklaracji. W przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej w tym samym terminie, zwrot otrzymamy w ciągu 3 miesięcy.

 • Zaakceptowane automatycznie w ramach usługi e-PIT deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą rozliczone w terminie do 45 dni roboczych, liczone od 30 kwietnia 2021 r.

 • Deklaracja PIT-28 również zostanie rozliczona w ciągu 45 dni, jeśli została złożona elektronicznie i w ciągu 3 miesięcy, jeśli została złożona w tradycyjny sposób.

 • W przypadku złożenia korekty podatku PIT termin zwrotu podatku wynosi 2 miesiące.

 • Po przesłaniu korekty PIT, zwrot otrzymujemy do 45 dni roboczych od przesłania korekty.

 • Osoby z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na szybszy zwrot podatku – do 30 dni roboczych.

Zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy – osoby prowadzące działalność

Dla przypomnienia informujemy, że nadpłatę podatku można otrzymać przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy. Pierwsza forma nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przy tej opcji kwota zwrotu nadpłaty jest zmniejszana o 1 proc. opłaty manipulacyjnej i koszt usługi pocztowej. Osoby, które prowadzą np. jednoosobową działalność gospodarczą, muszą jedynie zaznaczyć w odpowiedniej rubryce opcję dostarczenia zwrotu na konto. Podanie rachunku bankowego nie jest konieczne, gdyż dane są pobierane automatycznie z CEIDG lub NIP. Możesz również otrzymać zwrot nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie kredytowej - SKOK niezwiązany z prowadzoną działalnością.

Zwrot podatku dochodowego na konto – osoby bez działalności

Najprostszym sposobem na otrzymanie zwrotu jest podanie po prostu numeru rachunku bankowego podczas wypełniania deklaracji podatkowej. Jeśli zdecydowałeś się na wypełnienie deklaracji w formie papierowej, a pierwszy raz będziesz chciał uzyskać zwrot podatku dochodowego na rachunek bankowy, musisz załączyć odpowiedni wniosek – ZAP-3. Mogą z niego skorzystać osoby, które: posiadają numer PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowane jako VAT-owcy, nie są płatnikami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wniosek wystarczy złożyć raz, chyba że wcześniej będziemy chcieli zaktualizować nasze dane płatnika. Dotyczy to nie tylko rachunku bankowego, ale również np. adresu.