BiznesINFO.pl > Finanse > Zwrot nadpłaconych składek ZUS przedsiębiorcy
Maciej Blacha
Maciej Blacha 22.03.2022 08:50

Zwrot nadpłaconych składek ZUS przedsiębiorcy

skłądki zus
https://pixabay.com/pl/photos/kalkulator-obliczanie-ubezpieczenia-1680905/

Prowadząc własną działalność gospodarczą, musisz nastawić się na mnóstwo obowiązków, kryzysowych sytuacji i niespodziewanych zwrotów akcji. Ciągle zmieniające się przepisy prawne, niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza i masa formalności związanych z prowadzeniem firmy, mogą doprowadzić do sytuacji, gdy zdarzy Ci się pomyłka. Dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują, gdy dojdzie do nadpłaty składek ZUS.

Kiedy dochodzi do nadpłaty składki ZUS

Każdy przedsiębiorca w Polsce zobowiązany jest do odprowadzania składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W rzeczywistości składka, którą przedsiębiorca wpłaca na poczet ZUS, nie jest jedną, ale tak naprawdę trzema różnymi opłatami. Są to:

Składka na Ubezpieczenie Zdrowotne — NFZ Składka na Funduszu Pracy - FP Składka na Ubezpieczenie Społeczne – FUS

Do sytuacji, w której dochodzi do nadpłaty na rachunku ZUS, może dojść na kilka sposobów. Oczywistym przykładem jest pomyłka przy wykonywaniu przelewu. Jednak do nadpłaty może dość również w sytuacji, gdy przedsiębiorca opłacał nienależne składki ubezpieczenia społecznego za pracownika, w tym samym miesiącu, w którym zaczął on pobierać zasiłek macierzyński. Do wykazania nadpłaty może również dojść przy okazji składania deklaracji korekty DRA, kiedy przedsiębiorstwo jest jednoosobową działalnością, albo RCA, gdy zatrudnia pracowników. O wystąpieniu nadpłaty ZUS powiadamia listownie. W sytuacji, gdy na koncie przedsiębiorcy występuje nadpłata, co do zasady, kwota nadpłaconych składek ZUS z urzędu będzie podlegała zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek. Przy kolejnej płatności na rzecz ZUS, przedsiębiorca po prostu pomniejsza kwotę należnej składki do konkretnego funduszu o występującą nadpłatę.

Nadpłata, a zwrot nadpłaconych składek?

Należy postawić pytanie, czy przedsiębiorcy może należeć się zwrot nadpłaconych składek na ZUS bezpośrednio na konto? Zgodnie z art. 24 ust 6a, 6c, 6d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma możliwość zawnioskowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot nadpłaconych składek bezpośrednio na konto. W przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaconych składek ZUS należy wypełnić formularz RZS-P i przekazać go do właściwego oddziału ZUS. Wniosek taki możesz pobrać bezpośrednio ze strony ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rzs-p/ZUS-EZS-P. Jeśli posiadasz profil płatnika na portalu PUE, możesz zalogować się przez profil zaufany i dokonać wszystkich formalności przez Internet.

Ile czasu ma ZUS na zwrot nadpłaconych składek?

Zgodnie z ustawą o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, ZUS ma 30 dni na zwrot nadpłaconych przez przedsiębiorcę składek, licząc od dnia, gdy do urzędu wpłynie wniosek. W przypadku, gdy urząd spóźnia się z decyzją lub z przesłaniem nadpłaconej składki, od zaległej sumy przedsiębiorcy przysługują odsetki w wysokości dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polski, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. O decyzji pozytywnej lub odmownej ZUS powiadamia pisemnie.

Zwrot składki, a rozliczenie podatkowe

W przypadku, gdy przedsiębiorca zawnioskuje o zwrot nadpłaconej składki i dostanie odpowiedz pozytywną, powinien w miesiącu, w którym zwrot dotarł na konto zakwalifikować go w przychodach w zależności od funduszu, z którego nastąpił zwrot: -W przypadku zwrotu z nadpłaconych składek z Funduszu Pracy, przedsiębiorca zalicza je do przychodów w miesiącu ich wpływu na rachunek firmy; -W przypadku zwrotu z Narodowego Funduszu Zdrowia, przedsiębiorca, który wcześniej odliczył składki od podatku, powinien doliczyć kwotę zwrotu do podatku w zeznaniu podatkowym na rok, w którym kwota wpłynęła na rachunek; -W przypadku zwrotu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca powinien zaliczyć je do przychodu w miesiącu ich wpływu na konto firmowe, nawet jeśli zwrot należy się z poprzednich lat. Źródła: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-uzyskac-zwrot-nienaleznie-oplaconych-skladek/113589

Tagi: ZUS
Polecane