Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > ZUS wypłaca świadczenie od 55 roku życia. Wystarczy spełnić warunki
Michał Górecki
Michał Górecki 28.06.2024 08:11

ZUS wypłaca świadczenie od 55 roku życia. Wystarczy spełnić warunki

ZUS
Fot. Warszawski Serwis Prasowy/Flickr

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci stałe świadczenie już od 55. roku życia w przypadku kobiet i 60. w przypadku mężczyzn. To swoisty odpowiednik emerytury, taka możliwość dotyczy jednak konkretnych zawodów i profesji. Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie kompensacyjne. ZUS wypłaci wcześniejszą "emeryturę"

Świadczenie kompensacyjne to, przewidziane i regulowane ustawą, świadczenie finansowe spełniające warunki emerytury, ale wypłacane wcześniej. W 2024 r. mogą z niego korzystać kobiety, które ukończyły co najmniej 55 lat (czyli 5 lat wcześniej, niż powszechna emerytura) i mężczyźni w wieku co najmniej 60 lat. Ta możliwość dotyczy jednak wyłącznie wybranych zawodów.

Zobacz też: Noblista z ekonomii ostro o polskim cudzie gospodarczym

 

Niektórym należy się 1000 złotych dodatku. Już można składać wnioski

Świadczenie kompensacyjne. Komu przysługuje? Uprawnione tylko niektóre zawody

Świadczenie kompensacyjne jest adresowane do pedagogów, i to tylko niektórych. ZUS, operator tego programu, na bieżąco informuje o zmiennych, bowiem program nie ma sztywnych ram. W 2024 r. graniczny wiek wynosi 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni), ale już w kolejnych latach te wartości się zmieniają.

W przypadku kobiet:

 • co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026,
 • co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028,
 • co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030,
 • co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032.

W przypadku mężczyzn:

 • co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026,
 • co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028,
 • co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030,
 • co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032.

Poza warunkiem wiekowym, aby móc ubiegać się o świadczenie kompensacyjne każdy chętny musi udokumentować 30 lat stażu pracy (czyli okresów składkowych i nieskładkowych), w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Opisany staż pracy musi zostać wypracowany w jednej z poniższych placówek na stanowisku nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.
 • placówki zapewniające dzieciom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe - internaty, akademiki.

Świadczenie kompensacyjne. Ile wynosi?

Metodologia liczenia świadczenia kompensacyjnego jest zbliżona do wyliczania emerytury: ZUS dzieli sumę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzowany kapitał początkowy przez średnie dalsze trwanie życia. Przy tym jednak świadczenie kompensacyjne nie może być niższe, niż najniższa w danym roku emerytura. Serwis biznes interia precyzuje w tym kontekście, że w styczniu 2024 roku tzw. “kompensówki” pobierało blisko 13 tys. osób, a ich wysokość sięgała średnio 3.557,64 zł. Popularność tego świadczenia spada, z początkiem 2023 r. - 13,7 tys. osób (3.011,58 zł) wobec 14,1 tys. pobierających z styczniu roku 2022.