Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS wypłaca dodatki do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że może je otrzymać
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 02.12.2023 12:44

ZUS wypłaca dodatki do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że może je otrzymać

gotowka-emerytka-budzet-pieniadze
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Świadczenia udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą mieć formę rzeczową (sprzęt rehabilitacyjny, świadczenia w naturze) i tę bardziej popularną, czyli pieniężną (renty, zasiłki, emerytury i różne dodatki finansowe). Każdego miesiąca ZUS wypłaca emerytury i renty milionom seniorów i wielu z nich – jak informuje Dziennik Gazeta Prawna – może nie zdawać sobie sprawy, że przysługują im jakieś dodatkowe pieniądze.

Dodatek pielęgnacyjny. Kto może go otrzymać?

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny w wys. 294,39 zł wtedy, gdy ktoś jest całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji, albo gdy ma już ponad 75 lat – wówczas pieniądze są wypłacane z urzędu. W pierwszym przypadku konieczne jest zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). “DGP” wylicza, że jeśli od marca świadczenia wzrosną o 12,3 proc., dodatek ten wyniesie 319,88 zł.

Nawet 7600 zł dla części emerytów. Projekt ustawy trafił już do Sejmu Od 1 grudnia ważne zmiany dla wielu emerytów i rencistów. ZUS podał nowe kwoty

Jesteś emerytem i spełniasz te warunki? Sprawdź, czy przysługuje Ci ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny jest aktualnie wypłacany w kwocie 255.17 zł i przysługuje wdowom i wdowcom pobierającym emerytury lub renty, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, kombatantom oraz innym osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo pracujących w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, a także wdowom po żołnierzach zatrudnianych pod naciskiem, pobierającym emeryturę lub rentę. Jeśli spełniasz te warunki, możesz złożyć wniosek ZUS-ERK wraz z kompletem dokumentów – dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej Zakładu.

Jakie inne dodatki finansowe wypłaca ZUS?

Kombatanci, ofiary represji oraz ich wdowy i wdowcy mogą otrzymać dodatek kombatancki w wys. 294,39 zł oraz kompensacyjny – 44,16 zł. “DGP” wylicza, że prawdopodobnie, po marcowej waloryzacji będzie to kolejno 319,88 zł i 47,98 zł. Specjalne wsparcie finansowe w wys. 294,39 zł jest też przyznawane seniorom, którzy podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku prowadzili lekcje w języku polskim w szkołach znajdujących się na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańsk.

Poza tym ZUS wypłaca również:

  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji w wys. 441,59 zł,
  • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych w wys. 294,39 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy w wys. od 14,76 zł do 294,39 zł,
  • dodatek pieniężny dla renty inwalidy wojennego w wys. 1127,12 zł.