BiznesINFO.pl
ZUS-pieniadze-biznesinfo (1)

Biznes Info

ZUS ogłosił wzrost kwot odszkodowania za wypadek przy pracy

8 Kwietnia 2022

Autor tekstu:

Joanna Buczyńska

Udostępnij:

Od 1 kwietnia 2022 r.  obowiązują wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Kwota wzrosła z 1033 zł do 1133 zł.  Jeżeli jesteś ubezpieczony, to każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powoduje wypłatę pieniędzy. 

W całym kraju do ZUS w 2021 roku wpłynęło 44 956 wniosków i na tej podstawie zostało wypłaconych odszkodowań na łączną kwotę 308 045 680,50 zł. 

Komu przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie z tytułu wypadku przysługuje każdej osobie, która  “doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej.

Odszkodowanie nie przysługuje z kolei pracownikowi, który naruszył przepisy bhp w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie otrzyma również pracownik, który podczas wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych.

Odszkodowanie krok po kroku

Podstawą prawną możliwości ubiegania się o odszkodowanie jest Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  • Poszkodowany składa po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji: wniosek o odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9”, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

  • Wniosek rozpatruje organ rentowy, który ma 14 dni na wydanie decyzji. Wypłata odszkodowania na konto poszkodowanego następuje w ciągu 30 dni od decyzji przyznania świadczenia. 

  • Przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS, poszkodowany ma prawo pisemnie  lub ustnie w ciągu miesiąca odwołać się od decyzji. Kontaktuje się z jednostką organizacyjną ZUS, która kieruje sprawę do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat 

Prowadzący działalność gospodarczą

O wypłatę odszkodowań mogą ubiegać się również płacący składki przedsiębiorcy. - Zaledwie 4,4 proc. z całej puli odszkodowań wypłaciliśmy osobom prowadzącym działalność gospodarczą w naszym regionie - pisze Iwona Kowalska -Matis, rzecznik prasowy ZUS dolnego Śląska w komunikacie przesłanym do redakcji biznesinfo.pl.

Obliczenia 

Wysokość jednorazowego odszkodowania oblicza się mnożąc przeciętne wynagrodzenie za pracę razy 20%. Dla przykładu: osoba, u której stwierdzono 3% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 3399 zł brutto (3 x 1133,00 zł).

Należy Ci się z ZUS-u dodatkowo

Z funduszu ubezpieczeń społecznych wypłacane są również zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, renty szkoleniowe, dodatki pielęgnacyjny i inne. ZUS pokrywa również koszty leczenia stomatologicznego oraz koszty  wykonania szczepień ochronnych.

Tagi:

składki ZUSZUSodszkodowanie

Joanna BuczyńskaAutor

Joanna Buczyńska

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: joanna.buczynska@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Niemcy

Praca

Niemcy podwyższają pensję minimalną. Wielka zmiana wynagrodzeń do października

Czytaj więcej >

Praca

ZUS przygotował rekordową waloryzację. Środki na kontach znacznie wzrosną

Czytaj więcej >
Praca w gastronomii

Praca

Te zawody znikną z rynku pracy. 30 proc. osób nie chce zmieniać zawodu

Czytaj więcej >

Praca

Ukraińcy nie muszą się bać o pracę w Polsce. Pracodawcy chętni do zatrudniania

Czytaj więcej >

Praca

Największe bolączki polskich przedsiębiorców. Badanie jasno wskazało obawy pracodawców

Czytaj więcej >

Praca

Sejm podjął decyzję. Będą zmiany w Karcie Nauczyciela

Czytaj więcej >