BiznesINFO.pl

Biznes Info

ZUS ogłosił wzrost kwot odszkodowania za wypadek przy pracy

8 Kwietnia 2022

Autor tekstu:

Joanna Buczyńska

Od 1 kwietnia 2022 r.  obowiązują wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Kwota wzrosła z 1033 zł do 1133 zł.  Jeżeli jesteś ubezpieczony, to każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powoduje wypłatę pieniędzy. 

W całym kraju do ZUS w 2021 roku wpłynęło 44 956 wniosków i na tej podstawie zostało wypłaconych odszkodowań na łączną kwotę 308 045 680,50 zł. 

Komu przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie z tytułu wypadku przysługuje każdej osobie, która  “doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej.

Odszkodowanie nie przysługuje z kolei pracownikowi, który naruszył przepisy bhp w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie otrzyma również pracownik, który podczas wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych.

Odszkodowanie krok po kroku

Podstawą prawną możliwości ubiegania się o odszkodowanie jest Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  • Poszkodowany składa po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji: wniosek o odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9”, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

  • Wniosek rozpatruje organ rentowy, który ma 14 dni na wydanie decyzji. Wypłata odszkodowania na konto poszkodowanego następuje w ciągu 30 dni od decyzji przyznania świadczenia. 

  • Przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS, poszkodowany ma prawo pisemnie  lub ustnie w ciągu miesiąca odwołać się od decyzji. Kontaktuje się z jednostką organizacyjną ZUS, która kieruje sprawę do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat 

Prowadzący działalność gospodarczą

O wypłatę odszkodowań mogą ubiegać się również płacący składki przedsiębiorcy. - Zaledwie 4,4 proc. z całej puli odszkodowań wypłaciliśmy osobom prowadzącym działalność gospodarczą w naszym regionie - pisze Iwona Kowalska -Matis, rzecznik prasowy ZUS dolnego Śląska w komunikacie przesłanym do redakcji biznesinfo.pl.

Obliczenia 

Wysokość jednorazowego odszkodowania oblicza się mnożąc przeciętne wynagrodzenie za pracę razy 20%. Dla przykładu: osoba, u której stwierdzono 3% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 3399 zł brutto (3 x 1133,00 zł).

Tagi:

składki ZUSZUSodszkodowanie

Podobne artykuły

Finanse

„Wyrachowana” fryzjerka wygrała z ZUS-em. Wcześniej otrzymała 304 tys. zł z zasiłków
Czytaj więcej >

Finanse

Dopłata do okularów dla pracownika. Pod pewnymi warunkami można dostać nawet 300 złotych
Czytaj więcej >

Finanse

ZUS przypomina przedsiębiorcom: czas na złożenie konkretnego dokumentu upływa 31 marca
Czytaj więcej >

Finanse

ZUS szykuje się do potężnych zmian. Trwają już prace nad nowym systemem
Czytaj więcej >

Praca

Dobre wiadomości dla pracowników, gorsze dla pracodawców. Już wkrótce wejdą w życie nowe przepisy
Czytaj więcej >

Praca

Oskładkowanie umów zleceń. Zmiany wpłyną na wysokość pensji Polaków
Czytaj więcej >
Joanna Buczyńska

Redaktor prowadząca Biznesinfo

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]