Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS czeka na dokumenty. Masz czas do końca miesiąca, później możesz stracić świadczenie
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 21.09.2023 16:35

ZUS czeka na dokumenty. Masz czas do końca miesiąca, później możesz stracić świadczenie

Prezes ZUS, Gertruda Uścińska
Piotr Molecki/East News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym przypomina konkretnej grupie osób o obowiązku dostarczenia zaświadczenia wraz z wnioskiem. - W przeciwnym razie stracą świadczenie - ostrzega ZUS. O kogo chodzi?

ZUS przypomina co zrobić, żeby nie stracić świadczenia

Zakład wydał komunikat dotyczący wypłacania renty rodzinnej. - Aby jej nie stracić uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba, że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek - powiedział PAP rzecznik prasowy ZUS, Paweł Żebrowski.

Znany operator się doigrał. Musi zwrócić pieniądze, nawet byłym klientom

Komu przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej?

Zakład wyjaśnia, że co do zasady rentę rodzinną po zmarłym rodzicu dziecko może pobierać do 16. roku życia. Czas pobierania świadczenia może być znacznie dłuższy, pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę. Wtedy może pobierać pieniądze do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli 25 lat kończy w trakcie ostatniego roku studiów. 

W przypadku, gdy dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, to rentę rodzinną można pobierać bez względu na wiek i kontynuowanie nauki (w zależności od terminu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy).

Rzecznik prasowy Zakładu jako przykład podał ucznia, który 16 lat kończy 4 listopada. Żeby nie stracić prawa do renty rodzinnej, taki uczeń musi maksymalnie do końca listopada przekazać niezbędne dokumenty do ZUS. - A jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później, niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia - dodał Paweł Żebrowski.

Zniżka na zakupy dla seniorów, skorzystały już ponad 4 mln osób. Ten sklep warto odwiedzać we wtorki i czwartki.

Co ze studentami?

W innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. - Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów - powiedział Żebrowski.

- Pozostali studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok, wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki składają do końca października - wyjaśnił rzecznik.

Najwyższa emerytura w Polsce. Pracował 62 lata, nigdy nie był na L4, zgarnia majątek.

Zwrot nadpłaconej renty wraz z odsetkami

Rzecznik ZUS wskazał również, że nie trzeba przedstawiać informacji o dalszej nauce w przypadku, gdy zaświadczenie jest dalej aktualne, bo szkoła bądź uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki. W takiej sytuacji Zakład będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie się uczą.

Należy mieć na uwadze, że w momencie przerwania lub wcześniejszego zakończenia nauki, uczeń lub student pobierający rentę rodzinną, musi o tym fakcie poinformować ZUS. Inaczej czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną będzie później musiał zwrócić z odsetkami.

Tagi: ZUS