BiznesINFO.pl
prison-553836 1920

pixabay.com

Zaświadczenie o niekaralności - jak je uzyskać i ile kosztuje?

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Przy okazji podejmowania konkretnej pracy czy innych działań cywilnoprawnych może się
okazać, że druga strona będzie wymagała zaświadczenia o niekaralności, by
zdecydować się na podpisanie umowy. Warto wiedzieć, czym ten dokument dokładnie
jest i skąd go załatwić, ponieważ konieczność jego zorganizowania może dotyczyć
w zasadzie każdej osoby i to na różnych etapach kariery czy życia ogólnie.
Zaświadczenie o niekaralności – jak je uzyskać i ile kosztuje?

Zaświadczenie o niekaralności - definicja

Zanim poznamy szczegóły uzyskiwania zaświadczenia o
niekaralności, a także koszty tej operacji, warto przede wszystkim dowiedzieć
się, czym to zaświadczenie dokładnie jest. To dokument potwierdzający, że dana
osoba nie została skazana wyrokiem sądu, w związku z czym nie figuruje w
Krajowym Rejestrze Karnym. Zaświadczenie to najczęściej jest wymagane w trakcie
rekrutacji do pracy na stanowisku związanym z finansami, bezpieczeństwem osób
czy odpowiedzialnością społeczną. Zdarza się, że pracodawcy będą wymagali tego
dokumentu, nawet jeśli wykonywana praca nie posiada żadnej z powyższych cech.

Zaświadczenie o niekaralności – gdzie je uzyskać?

Ustaliliśmy, że zaświadczenie o niekaralności jest
dokumentem potwierdzającym fakt, że dana osoba nie jest uwzględniona w Krajowym
Rejestrze Karnym, w związku z czym otrzymuje się je właśnie w tej instytucji.
By takie zaświadczenie otrzymać, uprzednio należy złożyć odpowiedni wniosek do
Krajowego Rejestru Karnego. Najłatwiejszym obecnie sposobem pozyskania tego
dokumentu jest złożenie wniosku przez Internet w formie elektronicznej.
Umożliwia to platforma stworzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W
pierwszej kolejności należy jednak zarejestrować się na stronie internetowej
Krajowego Rejestru Karnego, wypełnić odpowiedni, znajdujący się na tym portalu
wniosek, a na koniec potwierdzić go za pomocą bezpiecznego podpisu
elektronicznego, zweryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli jednak osoba, której potrzebne jest zdobycie tego
dokumentu nie posiada dostępu do Internetu, może zaświadczenie o niekaralności
otrzymać przy pomocy klasycznego, papierowego wniosku. Taki wniosek należy
złożyć w punkcie informacyjnym odpowiedniego sądu okręgowego lub bezpośrednio w
Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, które znajduje się w
Warszawie.  Osoby zamieszkujące poza stolicą Polski zmuszone są więc szukać odpowiednich punktów w sądach okręgowych.

Przepisy przewidują także możliwość załatwienia
zaświadczenia o niekaralności osobom, które nie mają możliwości złożenia
wniosku przez Internet i nie są w stanie zjawić się osobiście w wyżej
wymienionych punktach, w których ów wniosek można złożyć w formie fizycznej.
Wniosek może być również wysłany pocztą na adres odpowiedniego punktu
informacyjnego lub Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Wówczas
należy jednak pamiętać, by do wysłanego wniosku załączyć potwierdzenie wpłaty
uiszczonej na poczet otrzymania zaświadczenia.

Po złożeniu poprawnego wniosku Krajowy Rejestr Karny ma
obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym
7 dni od momentu złożenia wniosku.

Zaświadczenie o niekaralności – ile kosztuje?

Zaświadczenie o niekaralności nie jest niestety dokumentem
bezpłatnym. By je otrzymać, należy uiścić odpowiednio wysoką opłatę. Ta ma dwie
stawki. W przypadku składania dokumentu drogą internetową, opłata wynosi 20 zł.
Jeśli jednak składamy wniosek o ten dokument osobiście, w odpowiednim punkcie
lub za pomocą poczty, wówczas opłata wrasta do 30 zł.

Gdzie w takim razie ją uiścić? Można to zrobić w kasie sądu,
w którym składany jest wniosek lub w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłaty
można dokonać także przy pomocy znaków opłaty sądowej, które można kupić w
kasie danego sądu. Uiszczenie opłaty jest także możliwe poprzez dokonanie
bezpośredniego przelewu na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Co istotne, od
wyżej wspomnianej opłaty składanej przy wniosku istnieją wyjątki. Wnioskodawca
nie jest zobowiązany do uiszczenia tej wpłaty, jeśli pozyskuje to
zaświadczenie, by móc zostać wolontariuszem opiekującym się dziećmi na kolonii
lub innym obozie. Wówczas do wniosku należy jednak załączyć pismo organizatora
tego wydarzenia, które potwierdza rolę wnioskodawcy. Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >