Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zasiłek pogrzebowy. Tak można otrzymać pieniądze od ZUS
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 26.10.2023 22:13

Zasiłek pogrzebowy. Tak można otrzymać pieniądze od ZUS

Pieniądze, koperta z ZUS
BiznesInfo

W dzisiejszych czasach zorganizowanie pogrzebu wydaje się być nie lada wyzwaniem. Trzeba ponieść koszty związane m.in. z zakupem trumny, kwiatów, a czasem nawet miejsca na cmentarzu. Do tego trzeba doliczyć również opłaty za pogrzeb kościelny i ewentualną stypę. Osobom w takiej sytuacji ma pomóc zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy 2023

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem mającym na celu częściową rekompensatę kosztów związanych z organizacją pochówku. Jego wysokość od 2011 r. jest stała i nie zależy od wydatków poniesionych przez osobę organizującą pogrzeb (poza pewnymi wyjątkami). Co należy zrobić, żeby uzyskać świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Termin mija 30 listopada. Spóźnienie lub błąd to strata 300 zł

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Świadczenie wypłacane jest w kwocie 4 tys. zł. Jak informuje ZUS, zasiłek przysługuje członkom rodziny zmarłego, np. małżonkowi, dzieciom czy wnukom. Należy mieć na uwadze, iż o pieniądze mogą się ubiegać również podmioty trzecie, takie jak: pracodawca, gmina, powiat czy nawet całkiem obca osoba. Jednakże, w przeciwieństwie do członków rodziny, takim podmiotom zasiłek przysługuje do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Nawet 1000 zł dopłaty. Niewiele osób wie, że można dostać pieniądze.

Trzeba spełnić określone warunki

Żeby nastąpiła wypłata świadczenia, konieczne jest dokonanie pewnych formalności. Pieniądze zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy zmarły był ubezpieczony w ZUS, pobierał emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny, świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną.

Konieczne jest również dostarczenie niezbędnych dokumentów: wniosku o wypłatę zasiłku, aktu zgonu, oryginałów rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumentów potwierdzających pokrewieństwo oraz zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniom. Nie wolno zwlekać, bo wszelkich formalności należy dopełnić w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby, za którą opłacono koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy 2023. Kiedy nastąpi długo zapowiadana waloryzacja świadczenia?

Od wielu lat w mediach pojawiają się opinie, że wysokość tego świadczenia jest nieadekwatna do rzeczywiście ponoszonych kosztów. W trakcie kampanii wyborczej poruszano temat zwaloryzowania zasiłku pogrzebowego. Nowa Lewica zapowiadała podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do 8 tys. zł i coroczną waloryzację tego świadczenia. Natomiast KO zapowiedziała podniesienie zasiłku pogrzebowego do 6450 zł. Najpewniej w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiemy się, czy te postulaty uda się zrealizować.