BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ile zarabia sołtys? Kwoty na tym stanowisku mogą Cię nieźle zaskoczyć
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:22

Ile zarabia sołtys? Kwoty na tym stanowisku mogą Cię nieźle zaskoczyć

Zarobki sołtysa
Wikipedia/Roch Mściwój, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50158897

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie mogą być zarobki sołtysa

  • Ile osób pełni tę funkcję w Polsce

  • Ile zarabia prezydent miasta

Zarobki sołtysa w Polsce

Zarobki sołtysa, podobnie jak innych przedstawicieli władz lokalnych, są jawne. Wysokość miesięcznej pensji dla przedstawiciela wsi zależy od decyzji, jaką podejmie Rada Gminy. Organ ten może nawet stwierdzić, że sołtys nie powinien otrzymywać za wykonywanie obowiązków żadnego wynagrodzenia, choć jak dotąd żadna gmina nie zdecydowała się na ten krok.

Portal zadluzenia.pl donosi, że na zarobki sołtysa składają się dwie mniejsze kwoty: comiesięczna dieta oraz prowizja od zebranego podatku. Zatem wysokość pensji nie jest jednolita - może wahać się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali miesiąca i zależy zazwyczaj od zamożności danego samorządu. Pojawiły się plany, aby zarobki sołtysa ustalić z góry dla każdej gminy w Polsce, jednak jak na razie nie zostały zrealizowane.

Jak kształtują się zarobki sołtysa w poszczególnych gminach? Portal wiescirolnicze.pl donosi, że zryczałtowana dieta w gminie Mielnik (powiat siemiatycki, woj. podlaskie) wynosi ok. 120 zł miesięcznie.

- Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach rady gminy, naradach z wójtem oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Podstawę wypłaty diety stanowi lista obecności na sesji oraz naradach z wójtem - wyjaśniła Iwona Paździora-Patkowska z Urzędu Gminy Mielnik. Za każdą nieobecność na spotkaniu sołtys traci 50 proc. diety. Co więcej nie otrzymuje wynagrodzenia również w trakcie przerwy wakacyjnej (jeden miesiąc - lipiec lub sierpień).

Niewiele wyższe są zarobki sołtysa w gminie Pogorzela (powiat gostyński, woj. wielkopolskie). Jego dieta wynosi 11 proc. pensji minimalnej. W tym roku to ok. 308 zł brutto. - Za każdą nieobecność na sesji potrącane jest 30 proc. należnej diety miesięcznej - stwierdziła Ewa Dorczyk z Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Ile sołtys tej gminy zyskuje na dodatkowych opłatach? Wysokość prowizji od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zależy od wielkości wioski i waha się między 5 a 6,6 proc.

Zarobki sołtysa a zarobki prezydenta miasta

Zważając na to, że sołtys jest głównym pośrednikiem między wioską, a gminą czy powiatem to jego wynagrodzenie nie jest zbyt pokaźne. Sołtys odpowiada m.in. za organizowanie zebrań wiejskich, aranżowanie imprez okolicznościowych i dba o aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu wsi.

Poza tym wysłuchuje próśb mieszkańców i przekazuje sprawy do odpowiednich organów. Zaangażowani sołtysi uważnie przyglądają się także wszelkim inwestycjom realizowanym na terenie danej wioski, choć nie każdy reprezentant ma tyle pokładów energii.

Jak wypadają zarobki sołtysa na tle zarobków prezydentów miast? Dość blado. Business Insider Polska podaje, że pensja zarządcy miasta zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców. Na najwyższą pensję może zatem liczyć prezydent Warszawy, który miesięcznie otrzymuje 5,2 tys. zł w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,5 tys. z dodatku funkcyjnego.

Poza tym na jego konto wpływa dodatek specjalny, którego wysokość nie może być wyższa niż 50 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli maksymalnie 3 850 zł miesięcznie. Zatem prezydent stolicy pobiera łącznie 11 550 zł. O takim wynagrodzeniu sołtys może tylko pomarzyć.

Na stanowisku sołtysa zasiada obecnie ok. 40 tys. osób. Obywatele wybierają swojego przedstawiciela co cztery lata. Ostatnia elekcja odbyła się w pierwszym kwartale 2019 r.