Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Ile zarabia radny miejski? Takich kwot się raczej nie spodziewałeś
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 22.03.2022 08:32

Ile zarabia radny miejski? Takich kwot się raczej nie spodziewałeś

PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Warszawa Plac Bankowy N/Z Ratusz, siedziba: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Urzad Wojewodzki, Wojewodzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego, Urzad Marszalkowski Woje
East News, Zofia i Marek Bazak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile zarabia radny miejski

  • W jaki sposób obliczane jest uposażenie radnego miejskiego

  • Czy może on liczyć na dodatkowe benefity

Ile zarabia radny miejski? - jedno pytanie, dużo odpowiedzi

O ile radnego osiedlowego możemy zaliczyć raczej do kategorii działaczy społecznych, to radny miejski wkracza już w szeregi poważnej polityki. Można by rzecz, że jest to nie tylko element władzy samorządowej, ale przedbiegi do szeregów krajowych. Ile zatem zarabia radny miejski?

Pojęcie radnego miejskiego trzeba bardzo mocno podkreślać, bowiem poza nim mamy do czynienia jeszcze z radnymi gminy oraz radnymi powiatu. Dzisiaj przyjrzyjmy się uposażeniu tego, który w hierarchii stoi najniżej, a co się z tym wiąże, może liczyć na najmniejszą dietę.

Przede wszystkim diety radnego nie możemy rozpatrywać w kategoriach wynagrodzenia. " Jest to zwrot części wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu" - informuje w jednym ze swoich artykułów "Rzeczpospolita".

Jednocześnie należy wiedzieć, że to, ile zarabia radny miejski obliczane jest na podstawie kwoty bazowej określonej w specjalnej ustawie. Dieta radnego nie może przekroczyć półtorakrotności owe kwoty bazowej. Kwota bazowa "stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym" - tłumaczy nam z kolei Business Insider.

Kwota bazowa, czyli to od czego tak naprawdę zależą zarobki radnego miejskiego od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie. W 2017 r. zwaloryzowano je do kwoty 1789,42 zł i od tamtej pory stoi w miejscu. Nawet z okazji 2021 r. i szalejącej inflacji nie powędruje w górę.

Czy to, ile zarabia radny miejski jest grą wartą świeczki?

Okazuje się, że posłowie przestrzegają przed zamrażaniem kwoty bazowej, bowiem może to prowadzić do korupcji. Mocne stanowisko w sprawie tego, ile zarabia radny miejski zajął poseł Grzegorz Lipca. Cytowany przez serwis prawo.pl powiedział, że dalsze zamrażanie kwoty bazowej może doprowadzić do sytuacji, którą znamy z Ukrainy, a niestety, tam brak jest zaangażowania lokalnych społeczników a w zamian za to jest szalejąca korupcja.

Zarobki radnego miejskiego zależą od ilości mieszkańców danej miejscowości. W gminie wiejskiej i miejskiej zarobki radnego mogą wynieść maksymalnie 2684, 13 zł. Z kolei w miejscowościach od 15 tys. do 100 tys. dieta radnego spada do 75 proc., czyli 2013,10 zł. Tam, gdzie mamy do czynienia z liczbą poniżej 15 tys. mieszkańców zarobki radnego wynoszą 1342, 07 zł, czyli 50 proc. maksymalnej kwoty.

Zdarzają się gminy, w których zarobki radnego miejskiego nie przekraczają 600 zł. Jednakże to nie wszystko, bowiem samorządowcy mogą liczyć na szereg nagród, np.: jubileuszowych zależnych od stażu pracy.

Mimo wszystko, praca radnego miejskiego jest bardzo ciężka i odpowiedzialna. Ten człowiek odpowiada przed lokalną społecznością ze swoich poczynań i jako społecznik, musi zrobić wszystko, aby działać dla dobra ogółu, a nie realizacji swoich partykularnych interesów.