BiznesINFO.pl
portrait-1957382 1920

https://pixabay.com/pl/photos/portret-mężczyzna-starszy-broda-1957382/

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne, jest w Polsce dopuszczalne. Kodeks pracy chroni jedynie przed zwolnieniem w szczególny sposób osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało 4 lata. Jak zatem wygląda wypowiedzenie umowy o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne - w przypadku kobiet w wieku 60 lat, a w przypadku mężczyzn w wieku 65 lat? 

Z artykułu dowiesz się: 

  • Czy zgodnie z polskim prawem wypowiedzenie umowy o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne jest możliwe?

  • Czy pracownik, który nabył prawo do emerytury, korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy?

  • Na jakich zasadach można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nabył uprawnienia emerytalne?

  • Czy zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym może stanowić dyskryminację ze względu na wiek?

  • Czy pracownikowi, któremu niesłusznie wypowiedziana została umowa o pracę ze względu na nabycie uprawnień emerytalnych, przysługują jakieś roszczenia? 

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym

Zanim pracodawca zdecyduje się wypowiedzieć umowę pracownikowi, warto sprawdzić, czy nie jest on objęty ustawową ochroną. Nie można bowiem wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisy art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy są w tym względzie jasne. 

Czy można zwolnić pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne?

Szczególna, przewidziana przez Kodeks pracy, ochrona stosunku pracy wygasa jednak w momencie osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn - 65. Wówczas pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne. 

Nie oznacza to jednak, że pracownika takiego można w dowolny sposób zwolnić zaraz po ustaniu szczególnej ochrony przewidzianej przepisami Kodeksu pracy. Pracownik, który nabył uprawnienia emerytalne, musi być traktowany na równi z innymi pracownikami, a wypowiedzenie umowy o pracę musi być uzasadnione i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidzianymi dla rozwiązania tego typu stosunku pracy. 

Czy nabycie praw emerytalnych zawsze wiążę się z rozwiązaniem stosunku pracy?

Jak zwraca uwagę portal kadry.infor.pl, pracownik nie ma obowiązku przejścia na emeryturę i tylko od niego zależy wybór między kontynuowaniem zatrudnienia a statusem emeryta. Również pracodawca nie ma obowiązku wypowiedzenia pracownikowi, który nabył uprawnienia emerytalne, umowy o pracę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają prawo do decydowania, czy taki stosunek pracy chcą kontynuować. 

Nie można dyskryminować pracowników ze względu na wiek

Pracodawca, który chce wypowiedzieć umowę o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne, musi szczególnie uważać, aby przesłanką zwolnienia nie był właśnie osiągnięty przez pracownika wiek emerytalny. Będzie to bowiem niedopuszczalny przejaw dyskryminacji pracownika ze względu na wiek. W konsekwencji zwolniony  w ten sposób pracownik może nie tylko domagać się przywrócenia do pracy i odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie, ale także odszkodowania na dyskryminację. 

W jaki sposób wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nabył uprawnienia emerytalne?

Umowę o pracę z emerytem można rozwiązać na takich samych zasadach, jak z innymi pracownikami. Rozwiązanie umowy z pracownikiem-emerytem możliwe jest zatem w trzech trybach: za porozumiem stron, w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik dopuścił się ze swojej winy niedopuszczalnych zachowań, oraz w trybie rozwiązania umowy stron za wypowiedzeniem. W tym ostatnim wypadku wypowiedzenie umowy o pracę należy uzasadnić.  

Jeżeli emeryt ma umowę o pracę na czas nieokreślony, trzeba też pamiętać, że obowiązuje określony przez art. 36 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy, uzależniony od stażu zatrudnienia. Wynosi on odpowiednio:

  • jeżeli pracownik był zatrudniony do 6 miesięcy – dwa tygodnie;

  • jeżeli pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy, a krócej niż 3 lata – jeden miesiąc;

  • jeżeli pracownik był zatrudniony powyżej 3 lat – 3 miesiące.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >