wynagrodzenie co płaci pracodawca
Autor Paulina Musianek - 12 Lipca 2019

Wynagrodzenie - co płaci pracodawca? Jest tego naprawdę sporo

Wynagrodzenie - co płaci pracodawca i co idzie w koszty? Samo wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na rękę to nie wszystko, co musi opłacić pracodawca.

Wynagrodzenie - co płaci pracodawca? Przedsiębiorca w swojej firmie zatrudnia pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Kosztem zatrudnienia nie jest tylko wynagrodzenie przelewane na konto pracownika, ale również składki i podatki, które należy odprowadzać.

Wynagrodzenie - co płaci pracodawca?

Wynagrodzenie to zaledwie 60% wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. W 2019 roku płaca minimalna wynosi 2 250 zł brutto, czyli 1633,78 złotych netto. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 150 zł. Z wynagrodzenia brutto potrącane są składki emerytalne i rentowe, składka zdrowotna, chorobowa i składka wypadkowa oraz składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Nowy podatek handlowy. Sfinansują go klienci Biedronki, Lidla, Rossmanna i innych sieci handlowych?Nowy podatek handlowy. Sfinansują go klienci Biedronki, Lidla, Rossmanna i innych sieci handlowych?Czytaj dalej
  • Ubezpieczenie emerytalne to 19,52% podstawy wymiaru składek (po 9,76%. finansują pracodawca i pracownik),
  • Ubezpieczenie rentowe - 8% podstawy wymiaru (6,5%. finansuje pracodawca, a 1,5% pracownik),
  • Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy (w całości pokrywa pracownik),
  • Ubezpieczenie wypadkowe - 0,67% do 3,3% (finansuje je pracodawca)

Pracodawca pokrywa jeszcze składkę na Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia brutto) oraz składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wynagrodzenia brutto).

W sumie składki płacone przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym wyniosą 20,48 % wynagrodzenia brutto, czyli w 2019 roku 460,81 zł. Składki finansowane przez pracownika wynoszą 483,22 zł.

Wynagrodzenie - co idzie w koszty?

Wynagrodzenie oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jak pisze Poradnik Przedsiębiorcy, by nieuiszczone wynagrodzenie pracownika mogło stanowić koszt podatkowy przed wypłatą, powinien zostać spełniony warunek ich terminowej zapłaty. Termin wypłaty może być określony przez prawo pracy bądź inny rodzaj stosunku prawnego, który łączy umawiające się strony.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. 10 000 zł za to, że nie przejdziesz na emeryturę?
  2. Lidl będzie teraz budował mieszkania
  3. 4000 zł dodatku do emerytury za szczególne osiągnięcie
  4. Kraje egzotyczne walczą z “begpackersami”

Następny artykuł Kliknij ten przycisk Google News Trafisz na stronę Wiadomości Google, gdzie w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk "Obserwuj". Kliknij go.