Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ważne świadczenie dla emerytów podwyższone o 1000 zł. Kto może się o nie ubiegać?
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 03.12.2023 13:45

Ważne świadczenie dla emerytów podwyższone o 1000 zł. Kto może się o nie ubiegać?

pieniadze-gotowka-dodatek-emeryt-senior
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Pod koniec 2022 roku liczba emerytów z ZUS wyniosła już 6 mln 65 tys. Wiele starszych osób znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a wiele odznaczyło się w przeszłości różnymi zasługami dla naszej ojczyzny – właśnie tacy seniorzy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Jedną z nich jest specjalne świadczenie, które we wrześniu po raz pierwszy wypłacono w kwocie wyższej o 1000 zł. O jaki dodatek chodzi i którzy emeryci mogą go otrzymać?

W lipcu rząd podwyższył ważne świadczenie dla seniorów

Chodzi o dodatek finansowy dla antykomunistycznych opozycjonistów, czyli osób prześladowanych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tę formę pomocy wprowadzono w 2015 roku, jeszcze za rządów PO-PSL, a w lipcu br. PiS zdecydował o podwyższeniu świadczenia o 1000 zł, do kwoty minimalnej emerytury. W rezultacie, zamiast 565,67 zł na konta emerytowanych opozycjonistów trafiło we wrześniu 1588,44 zł.

Jednocześnie ustalono, że dodatek ten będzie podlegał corocznej marcowej waloryzacji – o wysokości podwyżki zadecyduje średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej określany przez Główny Urząd Statystyczny. Świadczenie jest wolne od podatku i nie wlicza się go do dochodu wyliczanego na potrzeby pomocy społecznej. Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu zajmującego się sprawami kombatantów, przekazał pod koniec 2021 roku, że w Polsce było wówczas 15 tys. osób o statusie byłego opozycjonisty antykomunistycznego.

Nawet 2760 zł dodatku do emerytury w skali roku. O pieniądze mogą wnioskować tylko ci seniorzy Znika ważna zniżka na bilety kolejowe. Można skorzystać tylko do 30 grudnia

Dodatek dla opozycjonisty/osoby represjonowanej. Szczegóły i sposób przyznania

Aby otrzymać dodatkowe 1588,44 zł miesięcznie, trzeba mieć status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Potwierdza go Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia senior musi dostarczyć swój życiorys, decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania określonych warunków lub dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, a także wszelkie dokumenty, zaświadczenia, pisemne oświadczenia świadków potwierdzające działalność opozycyjną bądź podleganie represjom z przyczyn politycznych.

Tak premier Morawiecki skomentował podwyższenie dodatku dla antykomunistycznych opozycjonistów

Rząd PiS buduje Polskę opartą o solidarność. A tej dzisiejszej Polski nie byłoby bez dziedzictwa Solidarności, które reprezentują działacze opozycji antykomunistycznej.  Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Dziś głosami klubu Prawo i Sprawiedliwość Sejm przyjął ustawę, w której zwiększa świadczenie dodatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych! – napisał premier 13 lipca w swoich mediach społecznościowych.