Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nawet 2760 zł dodatku do emerytury w skali roku. O pieniądze mogą wnioskować tylko ci seniorzy
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 03.12.2023 09:47

Nawet 2760 zł dodatku do emerytury w skali roku. O pieniądze mogą wnioskować tylko ci seniorzy

pieniadze-gotowka-dodatek-finansowy
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Wielu polskich seniorów znajduje się w trudnej sytuacji finansowej – niskie świadczenia nieraz ledwo wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu jedzenia czy leków. Część emerytów może ubiegać się o wypłatę różnych pomocy finansowych – zasiłku, ryczałtu energetycznego, wsparcia pielęgnacyjnego itp. Takie świadczenia są przyznawane dopiero po spełnieniu określonych warunków. Nie inaczej jest w przypadku dodatkowych 2760 zł w skali roku z tytułu pracy w dwóch konkretnych zawodach. Poniżej wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć na temat tego świadczenia.

Dodatkowe 2760 zł w skali roku. Kto i jak może otrzymać te pieniądze?

Dodatek do emerytury w wys. 230 zł jest wypłacany każdego miesiąca seniorom, którzy pracowali w dwóch konkretnych zawodach. Chodzi o byłych ratowników górskich i strażaków ochotników. Od dwóch lat takie osoby, z określonym stażem, mogą otrzymywać każdego miesiąca świadczenie ratownicze. Aktualnie wynosi ono właśnie 230 zł (do marca było to 200 zł), więc jeśli taki dodatek będziemy otrzymywać przez 12 miesięcy, to łącznie da nam to 2730 zł. Do uzyskania świadczenia nie wystarczy jednak samo członkostwo – liczy się czas.

W przypadku mężczyzn mówimy o okresie 25 lat stażu pracy i udziału w akcjach lub działaniach ratowniczych, a w przypadku kobiet o 20 latach. Nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat. Dodatek dla ratowników górskich i strażaków ochotników nie jest wypłacany z automatu. Trzeba złożyć w tej sprawie wniosek, wraz z kompletem dokumentów, u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypłatą zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pieniądze trafiają na konto do 15. dnia każdego miesiąca.

ZUS wypłaca dodatki do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że może je otrzymać Od 1 grudnia ważne zmiany dla wielu emerytów i rencistów. ZUS podał nowe kwoty

Jakie dokumenty trzeba złożyć, poza wnioskiem?

Kluczowy jest dowód bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Od 1 stycznia 2022 roku (czyli od wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych) jest to dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną; a od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków.

Problemem w przypadku potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku był wymóg złożenia oświadczenia przynajmniej jednej osoby pełniącej w tamtym okresie funkcje publiczne. “Spotykałem druhów powyżej 80-90 lat, którym trudno jest znaleźć takich świadków” – mówił na łamach PAP Paweł Hreniak z PiS, przedstawiciel wnioskodawców projektu nowelizacji ustawy o OSP. Wspomniany wymóg został już zniesiony. 

Świadczenie ratownicze. Jaka jest skala wypłaty tych dodatków?

Proces przyznawania świadczeń jest procesem ciągłym, mającym na celu uhonorowanie wieloletniej działalności druhów OSP na rzecz lokalnych społeczności. W okresie od 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. Komendy Powiatowe/Miejskie PSP przyznały w formie decyzji 10 332 świadczeń ratowniczych, o które wnioskowali druhowie OSP – przekazała pod koniec lipca Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.