Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wakacje kredytowe. Co trzeba o nich wiedzieć?
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 06.11.2023 15:35

Wakacje kredytowe. Co trzeba o nich wiedzieć?

banknoty
BiznesINFO

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt zakładający przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone, a ostateczną decyzję o losach tego rozwiązania podejmie nowy parlament. Co należy wiedzieć o ustawowych wakacjach kredytowych?

Dla kogo wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty raty złotowego kredytu hipotecznego. W 2024 roku miałyby dotyczyć złotowych kredytów hipotecznych, które zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku. Taka możliwość ma dotyczyć - podobnie jak obecnie - jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli więc konsument jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu hipotecznego musi dokonać wyboru, która umowa ma zostać objęta wakacjami kredytowymi. Rządowe szacunki wskazują, że w 2024 roku rozwiązanie będzie mogło objąć około 1 mln 718 tys. umów kredytowych.

Polacy zapłacą mniej za prąd? Wyciekło ważne postanowienie umowy koalicyjnej

Jaki obowiązuje limit?

Zgodnie z projektem wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie była wyższa niż 400 tys. zł. Rządzący wyjaśnili, że “limit kwotowy ustalony został na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego, jako kwota odpowiadająca średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, który podlegał zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, oraz kwota wyższa od średniej wartości obecnie udzielanych kredytów mieszkaniowych”

Jeśli jednak kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. złotych, ale nie wyższa niż 800 tys. złotych, zawieszenie spłaty kredytu również będzie możliwe. W takiej sytuacji skorzystać będzie mógł kredytobiorca, którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

Jaki będzie koszt wakacji kredytowych?

W ocenie skutków regulacji wskazano, że koszt wakacji kredytowych dla banków w przyszłym roku może wynieść 8 mld 59 mln. - Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7 703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do 5 wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł - czytamy.