Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > W 2024 roku ten obowiązek czeka ponad 200 tys. Polaków. Za jego niedopełnienie grozi grzywna
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 17.11.2023 10:53

W 2024 roku ten obowiązek czeka ponad 200 tys. Polaków. Za jego niedopełnienie grozi grzywna

skrzynka pocztowa
Marek BAZAK/East News

Wezwanie do stawienia się na przyszłoroczną kwalifikację wojskową otrzyma ok. 230 tys. Polaków. Głównie tyczy się to młodych dorosłych. Kwalifikacja ma na celu przyznanie im kategorii A, B, D lub E, nie oznacza wcielenia w szeregi wojska. Niemniej, jeśli ktoś unika stawienia się na kwalifikacji, może mu grozić grzywna.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Tysiące Polaków otrzyma wezwanie

Udział w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem obywatelskim, określonym Konstytucją RP. Przeprowadzeniem tych czynności zajmuje się starosta lub prezydent miasta. Kwalifikację ogłasza wojewoda na obszarze województwa w drodze obwieszczenia, nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) kierują wyzwania do określonych osób, a te muszą je otrzymać na minimum 7 dni przed terminem stawiennictwa. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że w przyszłym roku kwalifikacja odbędzie się między 1 lutego a 30 kwietnia. Przechodzimy więc do kluczowej sprawy: kto tym razem otrzyma wezwanie do kwalifikacji wojskowej?

Będą to mężczyźni, którzy w 2024 roku kończą 19. rok życia; osoby, które wciąż nie dopełniły tego obowiązku oraz ci, wobec których kwalifikacji nie przeprowadzono w ubiegłym roku, choć obchodzili wówczas 19. urodziny. Interia Biznes informuje, że wezwanie mogą otrzymać też kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje rozumiane jako przydatne dla służby wojskowej. Mówimy tu o zawodach medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych. Cenne jest również posiadanie wykształcenia lub kwalifikacji z zakresu informatyki, tłumaczenia, psychologii, radiologii czy diagnostyki laboratoryjnej.

Nie zabierasz paragonu ze sklepu? 19-latek to wykorzystał i “zarobił” prawie 90 tys. zł Przełom w zwalczaniu kradzieży tożsamości. Będzie można zastrzec swój numer PESEL. Znamy datę

Jakie są kategorie wojskowe?

Najwyższa kategoria to A – oznacza, że dana osoba jest zdolna do służby wojskowej. Kolejna to B – w tym przypadku ktoś zostaje uznany za czasowo niezdolnego do służby wojskowej (do 24 miesięcy). Litera D wskazuje niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, a E – trwałą i całkowitą niezdolność, również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kiedy za niestawienie się na kwalifikacji grozi grzywna?

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji – wyjaśnia Wojsko Polskie i dodaje, że w takiej sytuacji wójt bądź burmistrz (prezydent miasta) wskaże nowy termin stawiennictwa.

Z ustawy o obronie ojczyzny wynika, że jeśli ktoś z nieuzasadnionych powodów nie stawi się na komisji wojskowej, może zostać ukarany grzywną. Istnieje też scenariusz, w którym taka osoba zostaje doprowadzona na kwalifikację wojskową przez policję. Kara finansowa grozi również wtedy, gdy wezwany nie przedstawi podczas kwalifikacji odpowiednich dokumentów np. dowodu osobistego.