Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS właśnie przekazał. Od 1 grudnia kolejne zmiany dla wielu emerytów
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 17.11.2023 09:20

ZUS właśnie przekazał. Od 1 grudnia kolejne zmiany dla wielu emerytów

pieniadze-emeryci-seniorzy-liczenie
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę i dorabiania sobie do comiesięcznego świadczenia. Takie osoby muszą jednak uważać, by nie przekroczyć ustalonych przez ZUS limitów. Jeśli bowiem nie będą ich przestrzegać, mogą otrzymać niższą emeryturę lub rentę, a w najgorszym wypadku organ rentowy może nawet zawiesić im wypłatę świadczenia.

ZUS właśnie przekazał. Nowe limity od 1 grudnia

Limity dorabiania do wcześniejszej emerytury są ustalane co trzy miesiące i zależą od przeciętnej płacy w gospodarce. Jeśli wzrasta, to seniorzy mogą dorobić więcej, a jeśli spada, to mniej. Główny Urząd Statystyczny przekazał, że średnie wynagrodzenie w trzecim kwartale br. wyniosło 7194,95 zł (we wcześniejszym kwartale było 7005,76 zł). Oznacza to więc, że już od 1 grudnia niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej do swojego świadczenia.

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Od 1 grudnia limit ten wynosi odpowiednio 5036,50 zł brutto i 9353,50 zł brutto. Uważać powinny szczególnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo.

Dostał rachunek za prąd i bardzo się zdziwił. Taki dopisek zobaczy wielu odbiorców energii Ogródki działkowe mogą zniknąć z wielu polskich miast. PZD ostrzega

Co zrobić, aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury lub renty?

Miesięczne zarobki dorabiającego sobie emeryta nie powinny przekroczyć 5036,50 zł brutto. Jeśli przychód będzie wyższy od tej kwoty ale niższy od 9353,50 zł brutto, to świadczenie danej osoby zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, przy czym nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jej wysokość zależy od rodzaju świadczenia. Dla emerytury bądź renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy maksymalne zmniejszenie wynosi 794,35 zł, dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba – 675,24 zł, a dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 595,80 zł. Jeśli miesięczne przychody wcześniejszego emeryta/rencisty przekroczą kwotę 9353,50 zł, ZUS zawiesi mu wypłatę świadczenia.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. ZUS jednak przypomina, że wyjątek od reguły stanowią ci seniorzy, którym podwyższono wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli zarobki takich osób przekroczą wysokość kwoty podwyższenia, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez dopłaty do minimum. Uważać muszą też osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych (niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej) oraz otrzymujący renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń – informuje ZUS.