Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Usługi farmaceutyczne bez kolejki. Skorzysta aż 15 grup
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 09.02.2024 17:44

Usługi farmaceutyczne bez kolejki. Skorzysta aż 15 grup

apteka
Flick/Kojach CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Wiele osób, którym przysługują dodatkowe uprawnienia, nawet o nich nie wie. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z usług farmaceutycznych z pominięciem kolejki. Od początku 2024 roku, lista osób, które w aptece nie muszą czekać, jest jeszcze dłuższa niż wcześniej.

Usługi farmaceutyczne dostępne ze szczególnymi uprawnieniami

Chociaż przepisy umożliwiające skorzystanie z usług farmaceutycznych z wykorzystaniem szczególnych uprawnień działają już od 2007 roku, wiele osób wciąż nie ma o nich pojęcia. Warto wiedzieć jednak, że uprawnienia te mogą zdecydowanie ułatwić życie. Jednym z przywilejów jest możliwość ominięcia kolejki, np. podczas wizyty w aptece. Z początkiem tego roku, lista osób uprzywilejowanych stała się jeszcze dłuższa niż dotychczas.
 

Fantastyczne wieści dla seniorów. Dostaną dodatkowe pieniądze

Te osoby nie muszą już stać w kolejce

Od stycznia lista osób uprzywilejowanych obejmuje:

 • kobiety w ciąży;
 • Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu;
 • dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19;
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności wymagającej stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby;
 • inwalidów wojennych i wojskowych;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • żołnierzy zastępczej służby wojskowej;
 • żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • kombatantów;
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • żołnierzy, pracowników, a także weteranów, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • a także osoby, które legitymują się zaświadczeniem o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Przepisy te powiązane są bezpośrednio z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, która zakłada, że opieka farmaceutyczna stanowi świadczenie zdrowotne, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, a także przedstawicielami zawodów medycznych, w tym lekarzami, ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii pacjentów.

źródło: radio ZET