Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Urodziłeś się między 1949 a 1968 rokiem? Nie dostaniesz emerytury bez tego dokumentu
Irmina Jach
Irmina Jach 23.10.2023 19:00

Urodziłeś się między 1949 a 1968 rokiem? Nie dostaniesz emerytury bez tego dokumentu

emeryci
Marek BAZAK/East News

Wcześniejsza emerytura to przywilej, który przysługuje Polakom świadczącym pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Obecnie na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby urodzone w latach 1949-1968. Sam wiek nie jest jednak gwarancją otrzymania świadczenia. Trzeba być także posiadaczem konkretnego dokumentu.

Wcześniejsza emerytura. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsza emerytura to temat, który interesuje miliony Polaków. Mogą z niej skorzystać m.in. policjanci, kolejarze, sędziowie, górnicy i hutnicy, a więc osoby wykonujące szczególną pracę lub pracę w szczególnych warunkach. Gwarantuje im to Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które:

  • osiągnęły wiek emerytalny, różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • mają 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu, potwierdzonego stosownymi dokumentami,
  • mają wymagany staż  pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 
  • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE), lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE na dochody budżetu państwa.
Koniec ze zmianą czasu. PE podjął decyzję

Wcześniejsza emerytura. Nie dostaniesz jej bez tego dokumentu

Warunkiem uzyskania przedterminowej emerytury jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Konieczna będzie współpraca ze strony pracodawcy, który musi dokonać w dokumentach osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury wymaganego wpisu.

Zadaniem pracodawcy jest poświadczenie w świadectwie pracy, że pracownik wykonywał pracę w warunkach uprawniających do wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Pełną listę zawodów, których przedstawiciele mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę, można znaleźć w w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1983 roku.

Wcześniejsza emerytura. Jakie dokumenty złożyć w ZUS?

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, żeby uzyskać wcześniejszą emeryturę? Konieczny będzie wniosek o emeryturę na formularzu EMP, a także formularz ERP-6, w którym poinformujemy ZUS o okresach składkowych i nieskładkowych. 

Wymagane są również dokumenty dotyczące: okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym itd., a także informacje o wynagrodzeniu otrzymywanym w okresie zatrudnienia i ubezpieczenia. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć najpóźniej dzień przed 60. urodzinami (kobiety) lub 65. urodzinami (mężczyźni).

Tagi: Emerytura