BiznesINFO.pl
NFZ Ubezpieczenie

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolne czy obowiązkowe? Ile kosztuje ubezpieczenie w NFZ i jaki jest jego zakres? Kompletny poradnik

8 Października 2020

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Dla znacznej części społeczeństwa jest ono obowiązkowe, są jednak sytuacje gdy ubezpieczenie należy opłacić samodzielnie. Jaki jest zakres ubezpieczenia, ile kosz

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp do opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ono wymagane przy wizytach w przychodniach zdrowia, czy szpitalach. Osoby nieubezpieczone mogą spotkać się z odmową przyjęcia przez lekarza lub z wystawieniem sowitego rachunku za usługi medyczne. Informacje o podleganiu pod ubezpieczenie zdrowotne są zapisane w systemie teleinformatycznym eWUŚ. Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym, jaki jest jego zakres oraz kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie, a kto powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie – wyjaśniamy i publikujemy kompletny poradnik.

Kto podlega pod ubezpieczenie zdrowotne?

Zgodnie z polską myślą prawną obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, pobierają emerytury lub renty, posiadają status studenta lub są zarejestrowani jako bezrobotni w urzędzie pracy. Pozostałe osoby powinny samodzielnie zgłosić się do systemu i opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne z NFZ, także dobrowolne, obowiązuje od momentu zgłoszenia się do urzędu. Nie obowiązuje okres karencji jaki często występuje w przypadku prywatnych ubezpieczeń. Aby przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów. Zgodnie z zasadą, do objęcia ubezpieczeniem zgłasza nas pracodawca, szkoła lub uczelnia, albo urząd pracy lub ZUS. Wyjątek stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń, ale z racji bycia samemu sobie pracodawcą, obowiązek zgłoszenia spada na ich barki.

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w NFZ przez np. pracodawcę, ale członkowie naszej rodziny stracili prawo do ubezpieczenia, ponieważ na przykład utracili zatrudnienie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do naszego pracodawcy w ciągu 7 dni, tak aby pracodawca dopisał członka rodziny do naszego ubezpieczenia. Przykład: Pan Jan stracił pracę w wyniku redukcji etatów, aby podlegać dalej pod ubezpieczenie zdrowotne może zostać dopisany przez pracodawcę swojej żony do jej ubezpieczenia. Aby tak się stało, żona Pana Jana musi zgłosić ten fakt w ciągu tygodnia od utraty zatrudnienia przez pana Jana. Wysokość składki pani Moniki, żony pana Jana, nie wzrośnie.

Okres 7-dniowy obowiązuje również w drugą stronę. Pani Monika będzie musiała w ciągu tygodnia od objęcia Pana Jana ubezpieczeniem z innego tytułu poinformować o tym swojego pracodawcę. Przykład: Pan Jan ubezpieczony „przy żonie” rozpoczął pracę na podstawie umowy o pracę, podlega zatem obowiązkowi ubezpieczeniowemu u swojego nowego pracodawcy. W takiej sytuacji pani Monia ma obowiązek zgłosić ten fakt u siebie w pracy.

Kogo możemy dopisać do naszego ubezpieczenia zdrowotnego?

Polskie prawo pozwala na dopisanie do swojego ubezpieczenia następujące osoby:

- dzieci do 18. roku życia, jeżeli nie kontynuują nauki;- dzieci do 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie przez uczelnię powinno mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy student nie posiada prawa do ubezpieczenia z innego tytuły, jakim jest np. ubezpieczenie rodziców;- dzieci w każdym wieku, jeżeli mają orzeczoną niepełnosprawność w znacznym zakresie;Co ważne, pod takimi samymi kryteriami do swojego ubezpieczenia dopisać można wnuki, jeżeli rodzice naszych wnuków sami nie są ubezpieczeni.

Ponadto, jak opisaliśmy w poprzednim akapicie, do ubezpieczenia dopisać możemy naszego współmałżonka oraz rodziców i dziadków, z którymi pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić się z datą wsteczną. Jest to bardzo istotne w sytuacjach nagłych, gdy potrzebujemy pilnej interwencji medycznej, a nie zostaliśmy nigdzie zgłoszeni do ubezpieczenia. Z datą wsteczną do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszać się można do 30 dni od skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub do 30 dni od momentu, w którym NFZ zawiadomił nas o dochodzeniu zwrotu środków za leczenie.

Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne nie ulega wygaszeniu w momencie utraty pracy. Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie zdrowotne ustaje po 30 dnia od utraty tytułu do ubezpieczenia. Okazuje się zatem, że jeszcze miesiąc od ostatniego dnia pracy korzystać możemy z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Są wyjątki od tej zasady:- uczniowie szkół ponadpodstawowych są ubezpieczeni przez 6 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia ich z listy uczniów. Powoduje to, że przez całe pomaturalne wakacje abiturienci są ubezpieczeni.- ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje również przez 4 miesiące od zakończenia studiów wyższych i doktoranckich, a także 4 miesiące od skreślenia z listy studentów. Za zakończenie studiów przyjmuje się datę złożenia egzaminu dyplomowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Za obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest składa. Odprowadzana jest ona od naszej pensji. W przypadku uczniów lub studentów, których do ubezpieczenia zgłasza szkoła lub uczelnia, ubezpieczenie jest finansowane przez placówki naukowe. W przypadku emerytów i rencistów składkę pobiera się od świadczenia. Bezrobotni bez prawa do zasiłku mają finansowane ubezpieczenie przez urząd pracy.

W przypadku pracowników, jak już wspominaliśmy, składka pobierana jest z pensji. Wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru. O tym, jak jest to obliczane pisaliśmy szerzej w tym artykule.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – ile kosztuje?

Osoby, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Aby to zrobić, należy zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego miejscu zamieszkania. NFZ zweryfikuje nasze ostatnie prawo do ubezpieczenia, bowiem od tego zależy wysokość opłaty dodatkowej, którą należy uiścić za złożenie wniosku. W przypadku gdyby w systemie nie znajdowały się informacje potwierdzające nasze okresy składkowe, wymagane mogą być dodatkowe dokumenty. Są nimi między innymi: świadectwo pracy, decyzja z urzędu pracy o odebraniu statusu osoby bezrobotnej, czy zaświadczenie z uczelni.

Ile to kosztuje? Nim sprawdzimy wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wziąć pod uwagę, że w momencie składania wniosku o objęcie takim ubezpieczeniem należy zapłacić opłatę dodatkową. Uzależniona jest ona od okresu, kiedy nie podlegaliśmy ubezpieczeniu:

od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.- powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa wynosi 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.- powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa wynosi 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.- powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa wynosi 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.- powyżej 10 lat - opłata dodatkowa wynosi 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

A ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Jest ona obliczana jako 9 proc. podstawy wymiaru składki od średniej krajowej. W II kwartale 2020 roku średnia krajowa wynosiła 5248,83 zł, co przekłada się na miesięczną składkę w wysokości 472,39 zł. Składkę należy opłacać każdego miesiąca do 15. dnia miesiąca. Od składki za listopad 2018 roku, dla cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE albo osobami spoza UE odbywającymi staż adaptacyjny albo kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim podstawa wymiaru składki wynosi 620 zł, a wysokość składki: 55,80 zł. miesięcznie.

Dla wolontariuszy podstawa wymiaru składki wynosi 2 600,00 zł (minimalne wynagrodzenie), a wysokość składki: 234,00 zł miesięcznie.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?

Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ mają pełen dostęp do wszystkich placówek medycznych, przychodni, zakładów podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali, które mają podpisane stosowne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tagi:

Kasper StarużykAutor

Redaktor naczelny Biznesinfo. Wcześniej w Bankier.pl, gdzie zajmował się wyszukiwaniem najciekawszych informacji gospodarczych z Polski i świata. Dziennikarską pasję odkrył na festiwalu reklamowym Golden Drum w Słowenii. Absolwent ekonomii na wydziale prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także copywritingu w Szkole Mistrzów Reklamy. Miłośnik historii Hanzy i Morza Bałtyckiego.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: kasper.staruzyk@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Wynajem mieszkania nieopłacalny dla właścicieli

Polska i Świat

Spadły ceny najmu mieszkań. Po raz pierwszy od miesięcy

Czytaj więcej >
Recesja dotknie wszystkie państwa członkowskie UE

Polska i Świat

Agencja S&P prognozuje niższy wzrost gospodarczy w Polsce

Czytaj więcej >
Produkty spożywcze drożeją szybciej niż rośnie inflacja. Eksperci wieszczą, że to dopiero początek

Polska i Świat

Tegoroczny szczyt inflacji jest już za nami

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Trwają kontrole w domach. Jeżeli nie załatwisz jednej sprawy, zapłacisz wysoką karę

Czytaj więcej >
Mieszkania mają wartość

Polska i Świat

Nadchodzi nowy program mieszkaniowy. Dotknie sfery kredytowej

Czytaj więcej >
flaga Polski

Polska i Świat

Polska wygrywa z Argentyną… siłą swojej gospodarki

Czytaj więcej >