Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Będzie nowe świadczenie. Wątpliwości budzi jednak jedno stwierdzenie
Radosław Święcki
Radosław Święcki 18.10.2020 02:00

Będzie nowe świadczenie. Wątpliwości budzi jednak jedno stwierdzenie

Zagadkowe sformułowanie w tarczy 5.0
pixabay/gosiak1980

Tarcza 5.0 z zagadkowym zapisem

Firmy zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, zwaną tarczą 5.0, będą mogły ubiegać się o świadczenia postojowe, wykazując jednak przy tym we wniosku o pomoc “brak sytuacji materialnej”. Dość zagadkowe sformułowanie  budzi wątpliwości, m.in. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adama Abramowicza, który interweniował już w sprawie.

Abramowicz, jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na biuro rzecznika zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina, który niedawno stanął na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o wydanie objaśnień prawnych dotyczących prawidłowego rozumienia przesłanki "braku poprawy sytuacji materialnej" koniecznej do wykazania we wniosku o kolejne świadczenie postojowe. Interwencja rzecznika ma być wynikiem niepokojących sygnałów jakie otrzymał od jednej z organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy co zrozumiałe mają trudności z interpretacją powyższego warunku. Obawiają się sytuacji, że otrzymają wsparcie ze strony państwa, a późniejsza kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może wykazać, że pomoc im się nie należała, gdyż w ocenie ZUS poprawa sytuacji materialnej nastąpiła. 

O świadczenie postojowe, jak przypomina PAP mogą ubiegać się m.in. agenci turystyczni, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w transporcie, bądź z szeroko rozumianej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

Z danych przytoczonych przez agencję wynika, że dotychczasowa wartość pomocy przyznanej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii to blisko 141 mld zł. Na świadczenia postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS (za okres marzec - maj br.), a także odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS przeznaczono ponad 22 mld zł.