BiznesINFO.pl
entrepreneur-593378

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Każdy pracodawca jest zobligowany, aby zapewnić szkolenie okresowe BHP dla pracowników. Mimo iż jest ono przeprowadzane na początku podjęcia pracy, trzeba je powtarzać w ciągu trwania stażu pracy pracownika. Pojawia się więc pytanie – co jaki czas trzeba ponawiać szkolenie?

Szkolenie BHP dla pracowników

Obowiązek zapewnienia szkolenia BHB dla pracownika reguluje art. 2373 §1. Zapis przedstawia nakaz, który dotyczy zakazu dopuszczenia do pracy takiego pracownika, któremu brakuje umiejętności bądź kwalifikacji do wykonywania danej pracy. Wspomniany artykuł zabrania również dopuszczenia do pracy osoby, która nie jest wystarczająco obeznana z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego faktu szkolenie BHB musi zostać przeprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem pracy u pracodawcy. Oprócz tego trzeba je powtarzać z odpowiednią częstotliwością, która różni się w zależności od zajmowanego stanowiska. Dokładniej opisane sprawy dotyczące szkoleń BHP reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników a szkolenie wstępne

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na dwie zasadnicze grupy: wstępne i okresowe. Zatrzymajmy się chwilę przy pierwszym z nich. Każdy pracodawcza musi obligatoryjnie zapewnić swojemu pracownikowi pierwsze szkolenie z zakresu BHP jeszcze przed rozpoczęciem stażu pracy pracownika. Jest ono przeprowadzane na koszt firmy i w czasie trwania godzin pracy. Podlegają mu nie tylko wszyscy zatrudnieni, ale również praktykanci, uczniowie szkół zawodowych czy zatrudnieni po to, aby przyuczyć się konkretnej pracy. Istnieje jednak wyjątek, kiedy szkolenia wstępnego wcale nie trzeba przeprowadzać. Dzieje się tak w przypadku sytuacji, kiedy zatrudniony pracownik podjął pracę na dokładnie takim samym stanowisku, na jakim pracował w poprzednim zakładzie pracy, bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy.

Instruktaż stanowiskowy a instruktaż ogólny

Przy szkoleniu wstępnym mamy do czynienia dwoma etapami. Najpierw spotkamy się z instruktażem ogólnym. Przeprowadza go pracownik bezpieczeństwa i higieny pracy bądź osoba, która wykonuje w zakładzie pracy zadanie z tej służby. Jest również możliwym, aby szkolenie przeprowadził sam pracodawca. Musi on jednak posiadać zaświadczenie o ukończeniu obligatoryjnego szkolenia z dziedziny bhp. Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie osoby zatrudnionej z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mającymi charakter ogólny, oraz przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Niezbędne jest również zapoznanie pracownika z zasadami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Z kolei instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany jako drugi etap szkolenia. Przeprowadza go sam pracodawca lub kierownik. Na szkoleniu powinny zostać wtedy zawarte informacje dotyczące czynników środowiskowych pracy, ryzyka zawodowego, ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap, powinny zostać udokumentowane przy pomocy karty szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeprowadzane, aby zaktualizować wiedzę oraz umiejętności dotyczące dziedziny BHP. Istnieją różne formy przeprowadzenia ponownego szkolenia:

  • szkolenie BHP w formie instruktażu dla pracowników na stanowiskach robotniczych – pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać wykonane do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia pracownika, następne szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz do roku;

  • szkolenie BHP w formie kursu, seminarium lub online dla pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP – należy je również przeprowadzić w przeciągu 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia pracy pracownika, później nie przeprowadza się go rzadziej niż raz na 5 lat;

  • szkolenie BHP w formie kursu, seminarium lub online dla pracowników administracyjno-biurowych – szkolenie musi zostać przeprowadzone ponowne do roku od zatrudnienia, później szkolenia okresowe mają występować nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Szkolenie okresowe, w przeciwieństwie do szkolenia wstępnego, musi zakończyć się egzaminem. W przypadku pozytywnego przejścia testu, pracownik BHP wystawia stosowne zaświadczenie. Należy je przechowywać wraz z aktami pracownika.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >