Wyszukaj w serwisie

Bhp

Pieniądze i koperta z ZUS
13.03.2023 15:28 ZUS przeznaczył 100 mln zł na konkurs. Możesz zgarnąć nawet 300 tys. zł nagrody

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił ciekawy konkurs. Rozda miliony złotych na projekty związane z poprawą bezpieczeństwa pracy.

industrial-1636390 1920
22.03.2022 09:33 Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

BHP to w skrót od bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie obowiązki po stronie przedsiębiorcy kryją się pod nazwą? Czego pracownik może oczekiwać od pracodawcy w tym zakresie? Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia jego pracowników. Art. 207 § 1 Kodeksu Pracy mówi, iż pracodawca w szczególności jest zobowiązany: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

bathroom-1851566 1920
22.03.2022 09:32 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne – wymogi BHP

Każdy pracodawca ma za zadanie zapewnić swoim pracownikom bezpieczną pracę. Dotyczą tego również aspekty higieniczne. Jak zapewnić odpowiednie pomieszczenie higieniczno-sanitarne? Wymogi BHP pozwolą nam na dopełnienie niezbędnego obowiązku. Dowiedz się, o czym musisz pamiętać, tworząc jadalnie czy łazienki w miejscu pracy.

entrepreneur-593378
22.03.2022 09:16 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Każdy pracodawca jest zobligowany, aby zapewnić szkolenie okresowe BHP dla pracowników. Mimo iż jest ono przeprowadzane na początku podjęcia pracy, trzeba je powtarzać w ciągu trwania stażu pracy pracownika. Pojawia się więc pytanie – co jaki czas trzeba ponawiać szkolenie?

praca
22.03.2022 09:16 Szkodliwe warunki pracy

Miejsce pracy może prowadzić do szkód wyrządzonych zdrowiu. W takich przypadkach na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Z kolei pracownik może liczyć z tego tytułu na pewne przywileje, szczególnie jeśli mowa o emeryturze. Szkodliwe warunki pracy a prawo pracy – dowiedz się wszystkiego, co musisz o tym wiedzieć.

safety-shoes-2432467 640
22.03.2022 08:50 Wypadek w pracy – kto sporządza i zatwierdza protokół?

Zgodnie z przepisami pracownik ulegający wypadkowi w trakcie wykonywania czynności służbowych jest chroniony przez pracodawcę. To do zatrudniającego należy zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie miejsca w taki sposób, by było ono bezpieczne dla pracownika. To również pracodawca jest w obowiązku sporządzić protokół, którego kształt i formę określają odpowiednie przepisy prawa pracy. Kto i kiedy powinien go sporządzić? Jakie elementy musi zawierać?