Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Szkodliwe warunki pracy
Maria Czekańska
Maria Czekańska 22.03.2022 09:16

Szkodliwe warunki pracy

praca
pixabay

Miejsce pracy może prowadzić do szkód wyrządzonych zdrowiu. W takich przypadkach na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Z kolei pracownik może liczyć z tego tytułu na pewne przywileje, szczególnie jeśli mowa o emeryturze. Szkodliwe warunki pracy a prawo pracy – dowiedz się wszystkiego, co musisz o tym wiedzieć.

Czym są szkodliwe warunki pracy?

Szkodliwe warunki pracy wiążą się z tym, że pracownik dopełnia swoich obowiązków służbowych w środowisku, które może zaszkodzić jego zdrowiu. Na pewno zetknąłeś się z tym nie raz na szkoleniu BHP, ale warto przypomnieć, że wyróżniamy trzy czynniki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie w miejscu pracy. Są to:

 • czynniki szkodliwe – ich konsekwencją jest tzw. choroba zawodowa, czyli innymi słowy jest to taka dolegliwość, która jest ściśle powiązana z wykonywanym zawodem;

 • czynniki uciążliwe – do tej grupy wlicza się elementy, które mogą mieć negatywny wpływ na ogólne samopoczucie pracownika, jednakże nie wpływają one na rozwój choroby;

 • czynniki niebezpiecznie – przy nich mamy do czynienia z pracą, przy której jest ryzyko wystąpienia nawet śmiertelnego wypadku w trakcie wykonywanych obowiązków.

Wróćmy do przedmiotu naszego artykułu, czyli czynników szkodliwych. Dzielą się one na:

 • chemiczne – do nich wlicza się np. substancje drażniące bądź toksyczne,

 • fizyczne – mowa tu przykładowo o hałasie czy niskiej bądź wysokiej temperaturze powietrza;

 • biologiczne – do tej grupy można wliczyć grzyby bądź wirusy.

Regulacje dotyczące tego, jakie obowiązki ma pracodawca oraz co przysługuje pracownikowi w przypadku występowania szkodliwych czynników w miejscu pracy, regulują przepisy BHP.

Kto pracuje w szkodliwych warunkach pracy?

Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykazało grupę zawodów, które są narażone na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. Wliczają się do nich:

 • chemia;

 • przemysł lekki;

 • górnictwo;

 • przemysł drzewny i papierniczy;

 • zespoły formujące szkło;

 • leśnictwo;

 • energetyka.

Obowiązki pracodawcy a szkodliwe warunki pracy

Ze względu na to, że praca w szkodliwym środowisku może doprowadzić do rozwoju choroby zawodowej, pracodawca ma za zadanie zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Pierwszym obowiązkiem jest prowadzenie rejestru szkodliwych dla zdrowia czynników. Wynika to z Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 2 lutego 2011 r. Rejestr ten powinien być przechowywany przez 40 lat od daty zakończenia wpisów, a powinien on określać:

 • jakie są wzory dokumentów oraz jaki przyjęto sposób ich udostępniania;

 • przypadki, w których pomiary należy stale prowadzić;

 • tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywanych badań i pomiarów;

 • wymogi dla laboratoriów, które badają warunki pracy.

Kto bada szkodliwe warunku pracy?

Jedynie upoważnione laboratoria, posiadające akredytację, mogą badać szkodliwe czynniki pracy. Zdarza się jednak, że blisko miejsca pracy nie można odnaleźć żadnego miejsca, które mogłoby przeprowadzić badania. W tym przypadku należy się zgłosić do:

 • laboratoriów szkół wyższych;

 • laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Sanitarnej MSWiA;

 • jednostek, które posiadają odpowiednie certyfikaty oraz aparaturę niezbędną do przeprowadzenia tychże badań.