Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Pomieszczenie higieniczno-sanitarne – wymogi BHP
Maria Czekańska
Maria Czekańska 29.05.2021 02:00

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne – wymogi BHP

bathroom-1851566 1920

Każdy pracodawca ma za zadanie zapewnić swoim pracownikom bezpieczną pracę. Dotyczą tego również aspekty higieniczne. Jak zapewnić odpowiednie pomieszczenie higieniczno-sanitarne? Wymogi BHP pozwolą nam na dopełnienie niezbędnego obowiązku. Dowiedz się, o czym musisz pamiętać, tworząc jadalnie czy łazienki w miejscu pracy.

Czym jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, definiuje pojęcie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W rozdziale 6 §76 wśród pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wymienia się: „łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej, pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania odzieży i obuwia oraz przechowywania sprzętu do utrzymania czystości” . Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaliczymy również jadalnie, jednak z wyjątkiem stołówek. Jak widać, w każdym miejscu pracy odnajdzie się minimum jedno takie pomieszczenie. Dlatego niezwykle ważnym jest poznać wymogi, które pozwolą nam o nie zadbać.

Obowiązki pracodawcy a pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W każdym miejscu pracy musi istnieć jakieś pomieszczenie sanitarne – w końcu trzeba móc skorzystać z łazienki bądź przygotowywać swoje jedzenie. Ilość i rodzaje pomieszczeń sanitarnych są uzależnione zarówno od liczby pracowników, jak i specyfiki działalności. Pracodawca ma obowiązek nie tylko zapewnić określone pomieszczenia sanitarne, ale również zadbać o ich bezpieczeństwo i higienę. Nawiązując do rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma zadanie umieścić pomieszczenie higieniczno-sanitarne w budynku, w jakim dokonywane są obowiązki służbowe. Można również zlokalizować wymagane pomieszczenia w innym budynku, ale jedynie w sytuacji, kiedy jest ono połączone z miejscem pracy obudowanym i ogrzewanym przejściem.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – wymogi BHP

Wymogi Bezpieczeństwa Higieny pracy co do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych różnią się między sobą, w zależności od rodzaju pomieszczeń. Logicznym jest, że inaczej będziemy przygotowywać jadalnię, a jeszcze inaczej szatnię. Można jednak wyróżnić kilka ogólnych wymogów BHP. Są nimi:

  • lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinna być w takim miejscu, aby pracownicy użytkujący je, nie musieli przechodzić przez pomieszczenia, które mogą narażać ich zdrowie – substancje trujące bądź zakaźne;

  • zarówno podłoże, jak i ściany pomieszczenia, powinny być łatwe do utrzymania w czystości;

  • wysokość pomieszczeń nie powinna być niższa od 2,5 m – wyjątki stanowią łaźnie, których wysokość powinna wynosić minimum 3 m;

  • pracodawca, który zatrudnia do 20 pracowników, ma obowiązek zapewnić następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne: łazienki, szatnie i jadalnie;

  • kiedy w zakładzie pracy zatrudnia się pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca winien dostosować pomieszczenia do ich potrzeb;

  • pracodawca ma możliwość umieszczenia umywalek, miejsca do spożywania posiłków oraz szatni w jednym miejscu jedynie w przypadku, kiedy w firmie nie występują czynniki szkodzące zdrowiu bądź nie dokonuje się prac brudzących;

  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być oświetlane, ogrzewane i wentylowane.

Drzwi i okna pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Wymogi BHP określają, jak powinny być wbudowane drzwi do pomieszczeń, w przypadku niektórych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Kiedy mowa o łazienkach, ustępach i umywalniach, drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Przy tym powinny mieć wysokość 2 m i szerokość minimum 0,8 m. Jednakże istnieje wyjątek – w łazienkach i ustępach można zastosować drzwi przesuwne bądź składane. Jakie są wymogi dotyczące okien? Ich odległość od drzwi powinna wynosić minimum 10 m. Dotyczy to jednak jedynie działalności produkcyjnych, farmaceutycznych i magazynujących żywność.