Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Świadczenie w wysokości ponad 1300 zł na rękę przed emeryturą. Komu będzie przysługiwało?
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 06.11.2023 11:06

Świadczenie w wysokości ponad 1300 zł na rękę przed emeryturą. Komu będzie przysługiwało?

Seniorzy, banknoty
Pixabay

Świadczenie przedemerytalne to zasiłek dla osób, które mają długi czas pracy, ale nie wykonują żadnego zawodu. Duże znaczenie ma też wiek, przez który dane osoby nie mają możliwości znalezienia nowego zatrudnienia. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Kiedy można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Do zasiłku przedemerytalnego są uprawnione osoby przed wiekiem emerytalnym, z określonym stażem pracy. Aby otrzymać świadczenie należy:

  • ukończyć 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) do dnia rozwiązania stosunku pracy i mieć 20 lat stażu pracy (w przypadku kobiet) albo 25 lat pracy (w przypadku mężczyzn), a zwolnienie musi wynikać z likwidacji zakładu pracy bądź jego niewypłacalności; 
  • ukończyć 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), a okresy składkowe i nieskładkowe muszą mieć odpowiednio dla kobiet i mężczyzn: 30 i 35 lat, a utrata pracy musi wynikać w winy pracodawcy;
  • mieć co najmniej 35-letni staż pracy (w przypadku kobiet) lub 40-letni (w przypadku mężczyzn). W tym przypadku wiek nie ma znaczenia, ale pracę trzeba stracić z winy pracodawcy.

Świadczenie przedemerytalne może uzyskać osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni, ma status osoby bezrobotnej, w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz złożyła odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Polacy zapłacą mniej za prąd? Wyciekło ważne postanowienie umowy koalicyjnej

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny w 2023 roku będzie należał się osobom, które były zatrudnione na umowę o pracę, ale zostały zwolnione z winy pracodawcy. Oprócz tego, świadczenie mogą także otrzymać osoby, które: miały pozarolniczą działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość, pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, na którą pobierały świadczenie. 

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Od 1 marca 2023 roku zasiłek przedemerytalny wynosi 1600,70 złotych brutto, czyli 1350,70 złotych netto. Jego wysokość jest ustalana na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest wyższa niż w 2022 roku ze względu na waloryzację rent i emerytur. Świadczenie może ulec zwiększeniu.

Aby otrzymać ten zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek w formularzu ESP, który dostępny jest na stronie ZUS-u. Wzór wypełnienia jest dostępny na oficjalnej stronie instytucji. Aby zasiłek został przyznany, należy złożyć kilka innych dokumentów. Do wniosku dołączamy: świadectwo pracy z przyczynami rozwiązania umowy, formularz ERP - 6, czyli informację o okresach składkowych i nieskładkowych, zaświadczenie o stażu ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające pracę poza granicami Polski, postanowienie sądu o upadłości, dokumenty z urzędu pracy, dokument potwierdzający wykonywania innej pracy zarobkowej, interwencyjnej, publicznej, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (w przypadku pobierania świadczenia opiekuńczego), zaświadczenie określające ilość posiadanych użytków rolnych, formularz EUZ (w przypadku zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego. W ciągu miesiąca od otrzymania dokumentów zwrotnych można się od niej odwołać.