Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Split Payment wyglądał groźnie. Ale sprawdza się w praktyce i nie jest bardzo trudny
Przemysław Puch
Przemysław Puch 22.03.2022 08:51

Split Payment wyglądał groźnie. Ale sprawdza się w praktyce i nie jest bardzo trudny

tax-consultant-3094819 1920
https://pixabay.com/pl/photos/doradca-podatkowy-pliki-3094819/

Mechanizm Podzielonej Płatności, inaczej Split Payment, został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w celu wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia, przestępstw związanych z wyłudzeniami ze Skarbu Państwa zwrotu podatku od wartości dodanej VAT. Ale korzystny bywa także dla podatnika.

Pierwotnie obowiązkiem jego stosowania objęte były jedynie przedsiębiorstwa działające w ściśle określonych branżach. Obecnie dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

To rozwiązanie stosowane w relacjach B2B (skrót od Business to Business, czyli pomiędzy przedsiębiorstwami). Płacąc za wykonaną usługę bądź zakupiony towar, nabywca zobowiązany jest do rozdzielenia należności za fakturę na dwie części: pierwsza powinna trafić na rachunek VAT (podatek o wartości wykazanej na fakturze), druga - na rachunek rozliczeniowy (kwota netto wskazana w dokumencie rozliczeniowym).

Na czym polega Split Payment

Zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) oznacza, że kwota netto wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT - na specjalny rachunek VAT, który posiada każdy przedsiębiorca. Jest on wydzielony przez bank w ramach konta podstawowego (jeżeli firma posiada kilka rachunków rozliczeniowych do każdego z nich został uruchomiony rachunek VAT).

Środki zgromadzone na tym koncie pozostają, rzecz jasna, własnością firmy, ale dostęp do nich jest mocno ograniczony. Mogą być przeznaczone jedynie na uregulowanie należności względem fiskusa z tytułu podatku od wartości dodanej VAT lub zapłatę kontrahentowi części faktury stanowiącej taki podatek. Pieniądze te mogą zostać również wypłacone na zwykły rachunek bankowy podatnika, ale tylko za specjalną zgodą naczelnika Urzędu Skarbowego.

MPP w praktyce

Mechanizm Podzielonej Płatności, czyli Split Payment, należy stosować w rozliczeniach z kontrahentami tylko po spełnieniu następujących warunków (łącznie):

- gdy suma należności wynikająca z faktury, czyli wartość brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł;

- przynajmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy określonych w załączniku do ustawy o podatku VAT towarów lub usług tzw. wrażliwych;

- sprzedawca i nabywca są płatnikami podatku VAT.

Faktura z dopiskiem

Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, zobowiązany jest do zapłaty wynikającej z niej należności w trybie MPP. Musi zatem wpisać kwotę podatku VAT (lub jej część), wartość sprzedaży brutto (lub jej część), numer porządkowy faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) dostawcy. Po dokonaniu przelewu podatek VAT z faktury powinien trafić na konto VAT sprzedawcy.

Jeżeli przedsiębiorca sam sprzedaje towary objęte obowiązkowym Split Payment, na fakturze musi zamieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Gdy jego kontrahent opłaci należność, podatek VAT z takiego dokumentu trafi na konto VAT przedsiębiorcy.

Ścieżka płatności

Zastosowanie MPP (Split Payment) powoduje, że kwota podatku VAT trafia na wyodrębniony rachunek bankowy. Dostęp do tych pieniędzy przez właściciela firmy jest ograniczony. Może on opłacać z niego należności podatkowe względem fiskusa lub opłacać należny podatek na rzecz innego przedsiębiorcy.

Mechanizm podzielonej płatności zapewnia także stabilność prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantuje większe bezpieczeństwo podatkowe oraz pomaga zachować zasady zdrowej konkurencji. Nadrzędnym celem tego rozwiązania – z perspektywy budżetu Państwa – jest zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT, poprzez uszczelnienie całego systemu poboru tej należności, który od lat wykazuje poważne ułomności.