BiznesINFO.pl
tax-consultant-3094819 1920

https://pixabay.com/pl/photos/doradca-podatkowy-pliki-3094819/

Split Payment wyglądał groźnie. Ale sprawdza się w praktyce i nie jest bardzo trudny

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Mechanizm Podzielonej Płatności, inaczej Split Payment, został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w celu wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia, przestępstw związanych z wyłudzeniami ze Skarbu Państwa zwrotu podatku od wartości dodanej VAT. Ale korzystny bywa także dla podatnika.

Pierwotnie obowiązkiem jego stosowania objęte były jedynie przedsiębiorstwa działające w ściśle określonych branżach. Obecnie dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

To rozwiązanie stosowane w relacjach B2B (skrót od Business to Business, czyli pomiędzy przedsiębiorstwami). Płacąc za wykonaną usługę bądź zakupiony towar, nabywca zobowiązany jest do rozdzielenia należności za fakturę na dwie części: pierwsza powinna trafić na rachunek VAT (podatek o wartości wykazanej na fakturze), druga - na rachunek rozliczeniowy (kwota netto wskazana w dokumencie rozliczeniowym).

Na czym polega Split Payment

Zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) oznacza, że kwota netto wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT - na specjalny rachunek VAT, który posiada każdy przedsiębiorca. Jest on wydzielony przez bank w ramach konta podstawowego (jeżeli firma posiada kilka rachunków rozliczeniowych do każdego z nich został uruchomiony rachunek VAT).

Środki zgromadzone na tym koncie pozostają, rzecz jasna, własnością firmy, ale dostęp
do nich jest mocno ograniczony. Mogą być przeznaczone jedynie na uregulowanie należności względem fiskusa z tytułu podatku od wartości dodanej VAT lub zapłatę kontrahentowi części faktury stanowiącej taki podatek. Pieniądze te mogą zostać również wypłacone na zwykły rachunek bankowy podatnika, ale tylko za specjalną zgodą naczelnika Urzędu Skarbowego.

MPP w praktyce

Mechanizm Podzielonej Płatności, czyli Split Payment, należy stosować w rozliczeniach z kontrahentami tylko po spełnieniu następujących warunków (łącznie):

- gdy suma należności wynikająca z faktury, czyli wartość brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł;

- przynajmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy określonych w załączniku do
ustawy o podatku VAT towarów lub usług tzw. wrażliwych;

- sprzedawca i nabywca są płatnikami podatku VAT.

Faktura z dopiskiem

Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, zobowiązany jest do zapłaty wynikającej z niej należności w trybie MPP. Musi zatem wpisać kwotę podatku VAT (lub jej część), wartość sprzedaży brutto (lub jej część), numer porządkowy faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) dostawcy. Po dokonaniu przelewu podatek VAT z faktury powinien trafić na konto VAT sprzedawcy.

Jeżeli przedsiębiorca sam sprzedaje towary objęte obowiązkowym Split Payment, na fakturze musi zamieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Gdy jego kontrahent opłaci należność, podatek VAT z takiego dokumentu trafi na konto VAT przedsiębiorcy.

Ścieżka płatności

Zastosowanie MPP (Split Payment) powoduje, że kwota podatku VAT trafia na wyodrębniony rachunek bankowy. Dostęp do tych pieniędzy przez właściciela firmy jest ograniczony. Może on opłacać z niego należności podatkowe względem fiskusa lub opłacać należny podatek na rzecz innego przedsiębiorcy.

Mechanizm podzielonej płatności zapewnia także stabilność prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantuje większe bezpieczeństwo podatkowe oraz pomaga zachować zasady zdrowej konkurencji. Nadrzędnym celem tego rozwiązania – z perspektywy budżetu Państwa – jest zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT, poprzez uszczelnienie całego systemu
poboru tej należności, który od lat wykazuje poważne ułomności.

Święte prawo fiskusa

W przypadku niezastosowania obowiązku MPP (Split Payment), przedsiębiorcy grożą dotkliwe sankcje podatkowe oraz karno-skarbowe. W myśl obecnych przepisów mogą być one zastosowane w sytuacji, gdy podatnik zaniży zobowiązanie podatkowe, zawyży kwotę zwrotu
różnicy podatku, czy przeniesienia na następny rok podatkowy oraz wykaże kwoty zwrotu podatku lub do przeniesienia na następny rok podatkowy zamiast wartości zobowiązania podatkowego.

Prawo bywa surowe. Ale jest święte.

Tagi:

Przemysław PuchAutor

Redaktor Przemysław Puch

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Iberion

Finanse

Dodatek elektryczny. Wnioski można składać od 1 grudnia

Czytaj więcej >
Według eksperta Banku Pekao, inflacja po chwilowym spadku utrzyma się na stałym wysokim poziomie.

Finanse

Ekonomiści: inflacja w listopadzie będzie niższa niż zakładano

Czytaj więcej >

Finanse

ZUS idzie na rękę pracującym. W Twojej kieszeni zostanie więcej pieniędzy

Czytaj więcej >

Finanse

Orlen odnotowuje rekordowe zyski. Wyniki polskiego giganta robią wrażenie

Czytaj więcej >

Finanse

Inflacja w Europie w dół, złotówka umacnia się. Dobre wieści z giełdy

Czytaj więcej >

Finanse

Darowizna w gotówce. Fiskus może to sprawdzić

Czytaj więcej >