Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości. Jak rozliczać?
Fiałkowska Anna
Fiałkowska Anna 22.03.2022 09:16

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości. Jak rozliczać?

house-1353389 960 720
https://pixabay.com/photos/house-structure-real-estate-concept-1353389/

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – w jaki sposób powinno się rozliczać w takiej sytuacji? Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Jak rozumieć służebność mieszkaniową i jaki podatek należy odprowadzać? Odpowiadamy na wszystkie pytania!

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości. Podstawowe definicje

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – jak rozwiązać i rozumieć taką sytuację? Przede wszystkim należy wskazać, że nieruchomości są obciążone specjalnym podatkiem od nieruchomości. Jest on pobierany przez organy samorządowe. Osoba, która korzysta z nieruchomości, nie jest jednak zawsze jej właścicielem. Istnieją sytuacje, w których przysługuje danej osobie inny tytuł prawny niż tytuł własności. Może to być na przykład służebność. Aby poprawnie zdefiniować tę kwestię, należy powołać się na Kodeks cywilny. Uregulowane są w nim sprawy dotyczące prawa własności. Jest to prawo rzeczowe i, według artykułu 296 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, które treść odpowiada treści służebności gruntowej, czyli służebności osobistej. Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – warto wiedzieć, że służebność trwa najpóźniej aż do śmierci osoby, która została uprawniona z tego tytułu. Istotą służebności mieszkania jest ograniczenie właściciela danej nieruchomości w zakresie wykonywania określonych działań co do tego lokalu. Osobie uprawnionej z tytułu służebności przysługuje prawo do korzystania oraz użytkowania nieruchomości. Osoba posiadająca służebność może korzystać z pomieszczeń oraz urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców nieruchomości. Warto wiedzieć, że służebność nie wpływa w żaden sposób na kwestię prawa własności. Właściciel danej nieruchomości ciągle posiada prawo własności, mimo faktu ustanowienia jej służebności. Nie można nabyć tytułu służebności na drodze zasiedzenia.

W jaki sposób rozliczane są służebność mieszkania a podatek od nieruchomości?

Jak w świetle ustawy podatkowej rozumiana jest służebność mieszkania a podatek od nieruchomości? Ten podatek jest uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W artykule 3 tej ustawy jest podane, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości/obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości/obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości/obiektów budowlanych albo ich części. W związku z tym służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – jak rozwiązać tę kwestię? Do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązuje posiadanie nieruchomości. W związku z tym osoba, która posiada tytuł służebności, nie może być jego właścicielem. Może jednak musieć opłacać podatek, jeśli zostanie uznana za posiadacza samoistnego.

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – interpretacja przepisów

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – aby konkretnie wskazać obowiązek podatkowy, należy określić, kim jest posiadacz rzeczy. Według artykułu 336 Kodeksu cywilnego jest to osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel (jest wówczas posiadaczem samoistnym) albo osoba, która faktycznie włada nią jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo posiadacz innego prawa, na mocy którego łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (jest to posiadacz zależny). Jak w takim razie rozumieć służebność mieszkania a podatek od nieruchomości? W kontekście tego artykułu służebność należy rozumieć jako ograniczone prawo rzeczowe, które przysługuje posiadaczowi zależnemu. Osoba posiadają tytuł służebności nie jest posiadaczem samoistnym. Dla porządku musimy dodać, że podmioci, którzy mogą zostać podatnikami podatku od nieruchomości, to niewielka liczba osób. Jeśli dana osoba nie została wymieniona w przepisie dotyczącym opodatkowania tym podatkiem, to nie może zostać potraktowana jako podatnik. Osoba, która posiada służebność mieszkania, jest posiadaczem zależnym i nie jest wymieniona w artykule 3 ustawy o podatkach oraz opłatach lokalnych, która określa podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości.

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości. Jak odprowadzać podatek?

Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – w efekcie można więc stwierdzić, że sytuacja posiadania służebności nie jest podstawą do uiszczenia zapłaty podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy w zakresie odprowadzenia podatku od nieruchomości dotyczy jedynie jej właściciela. Nie obejmuje osoby, która posiada służebność mieszkania. Taka interpretacja przepisów jest powszechna oraz uznana. Wśród podatników, którzy zobowiązani są przepisami do opłacenia podatku od nieruchomości, są wskazani jej właściciele oraz współwłaściciele, ale nie są obecni tam osoby uprawnione z ograniczonego prawa rzeczowego, czyli posiadające służebność mieszkania. W jaki sposób służebność mieszkania a podatek od nieruchomości muszą być rozliczane? Zgodnie z artykułem 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych opodatkowaniu podlegają wszystkie nieruchomości w postaci gruntów, budynków albo ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest to jednak podstawą do stwierdzenia, że każda osoba uprawniona do nieruchomości staje się automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości. Warto wiedzieć, że podmiot uprawniony na mocy służebności nie jest właścicielem danej części nieruchomości, czyli tej, do której przysługują mu uprawnienia do wykonywania służebności. Nie staje się on także posiadaczem samoistnym nieruchomości. Służebność mieszkania a podatek od nieruchomości – na mocy przepisów oraz ich interpretacji można stwierdzić, że podatnikiem podatku od nieruchomości pozostaje jedynie właściciel nieruchomości. Natomiast takim podatnikiem nie jest osoba posiadająca służebność mieszkania.