Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Skarbówka odda 1,5 tys. zł. Pieniądze dostanie ponad 4 mln Polaków
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 03.03.2024 17:42

Skarbówka odda 1,5 tys. zł. Pieniądze dostanie ponad 4 mln Polaków

pit pieniądze
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Do końca kwietnia Polki i Polacy mogą rozliczyć się z fiskusem. Ci, którzy utrzymują jeszcze dzieci, mają przy tym szansę na specjalne przywileje podatkowe. To m.in. ulga na dziecko, ulga 4+ i ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sprawdzamy, co zrobić, aby móc z nich skorzystać.

Kto może odliczyć dziecko od podatku?

Ulga na dziecko jest z pewnością jedną z tych ulg, z których polscy podatnicy korzystają najchętniej. Choć w ostatnich latach liczba stosujących to odliczenie podatkowe maleje, to jednocześnie rośnie liczba dzieci, na które z takiej ulgi się korzysta. 

Zgodnie z prawem, dziecko może odliczyć od podatku rodzic sprawujący władzę rodzicielską, opiekun prawny, z którym owe dziecko mieszka albo rodzina zastępcza. Kryteria dotyczą także samych dzieci, bowiem te muszą być małoletnie, otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek) albo też mieć nie więcej niż 25 lat i studiować lub uczyć się (jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 12-krotność kwoty renty socjalnej). 

Odliczenie nie należy się z kolei rodzicom bez władzy rodzicielskiej lub takim, których dziecko albo wstąpiło w związek małżeński, albo zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. poprawczaku).

Biedronka obniżyła cenę produktu o 110 proc. Tego jeszcze nie było

Te kryteria dochodowe trzeba spełnić, by mieć ulgę na dziecko

Idąc dalej, ulga należy się wyłącznie tym podatnikom, którzy w roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane wg skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) i rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Jeśli podatnik ma tylko jedno dziecko, wówczas jego dochody w roku podatkowym 2023 nie mogą przekroczyć kwoty:

  • 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim;
  • 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;
  • 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Kwota dochodu jest bez znaczenia w przypadku osób wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

W przypadku większej liczby dzieci na wychowaniu ulga przysługuje bez względu na poziom dochodów - informuje na łamach money.pl Małgorzata Samborska, doradca podatkowy.

Tyle może wynieść ulga na dziecko

O tym, jaką wysokość będzie miała nasza ulga, decyduje przede wszystkim to, ile mamy dzieci. Na pierwsze dziecko odliczyć można miesięcznie 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł), na drugie tak samo (czyli na dwójkę dzieci 2224,08 zł), na trzecie miesięcznie 166,67 (rocznie 2000,04 zł, co oznacza, że roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12 zł), a na czwarte i każde kolejne dziecko miesięcznie 225 zł (rocznie 2700 zł; roczna ulga na czworo dzieci to 6924,12 zł).

ZOBACZ: Opłaty za przedszkole pójdą w górę? Ministerstwo zabrało głos

Kwota ulgi jest ponadto łączna dla obojga rodziców, opiekunów lub rodziców zastępczych. Mogą oni umówić się, w jakiej proporcji chcą odliczyć kwotę ulgi, a jeśli się nie porozumieją, rozliczyć ulgę po połowie. Co istotne, przy rachunkach bierze się pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają warunki do odliczenia. A co, jeżeli nasze dziecko dopiero przyszło na świat w minionym roku? Wówczas liczymy tyko te miesiące, które przeżyło już poza łonem matki.

Dzieci pełnoletnie mogą przestać spełniać warunki do ulgi, jeśli np. przestaną kontynuować naukę, osiągną dochody przekraczające limit czy zawrą związek małżeński. Ale warto pamiętać, że w przypadku maturzystów czy studentów przerywających naukę do ulgi można wliczyć również miesiące wakacyjne - czytamy w portalu money.pl

Ulga także dla dużych rodzin i samotnie wychowujących dziecko

Dla wielu osób tajemnicą jest także tzw. dodatkowy zwrot. Otóż jeśli z uwagi na zbyt niską podstawę opodatkowania nie wystarcza nam podatku, od którego w pełni możemy odliczyć ulgę, zwrot można otrzymać do wysokości opłaconych składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne.

Istnieje również coś takiego, jak ulga 4+, dedykowana rodzinom z o najmniej czwórką dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł u każdego z rodziców czy opiekunów (pod warunkiem osiągania dochodów lub otrzymywania zasiłku macierzyńskiego).

Ulga jest należna w przypadku przychodów z pracy i umowy zlecenia oraz przychodów z działalności gospodarczej, także tej opodatkowanej podatkiem liniowym 19 proc., 5-proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na odliczenie od podatku mogą liczyć też osoby samotnie wychowujące dzieci, które mają prawo skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku oraz płacić podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. W praktyce oznacza to, że ich kwota wolna wynosi 60 tys. zł, a próg podatkowy dla stawki 32 proc. jest na poziomie 240 tys. zł.

Źródło: money.pl