Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Skarbówka będzie oddawała pieniądze. Do zwrotu nawet 2663,04 zł
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 28.11.2023 19:25

Skarbówka będzie oddawała pieniądze. Do zwrotu nawet 2663,04 zł

pieniadze-gotowka-kalkulator
Iberion

W 2012 roku katalog opcji związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę został poszerzony o nowy produkt – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, w skrócie: IKZE. Osoba, która w ciągu roku wpłaca na konto określoną sumę, ma szansę otrzymać zwrot w wys. nawet 2663,04 zł – czytamy na portalu superbiz.se.pl.

Jak działa IKZE?

IKZE to odkładanie pieniędzy na jesień życia w III filarze, niezależnie od ZUS (środki podlegają dziedziczeniu). Jest to dobrowolny system przybierający różne formy – kont, funduszy, ubezpieczeń bądź rachunków maklerskich. Wpłat (również nieregularnych) może dokonywać każda osoba, która ukończyła 16. rok życia. W przypadku osób małoletnich dopuszcza się je jednak tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskano dochody z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i w wys. nieprzekraczającej tych dochodów. Poprzez IKZE może oszczędzać tylko jedna osoba – w praktyce oznacza to, że nie da się założyć wspólnego konta np. dla małżonków. 

Nawet 1000 zł miesięcznie. Od 1 stycznia wzrośnie ważne świadczenie UE szykuje embargo na gaz LPG z Rosji. To może być problem dla milionów kierowców

IKZE i zwrot podatku. Ile można odliczyć?

Sposobem na zachęcenie Polaków do oszczędzania w IKZE jest możliwość odliczenia składek od dochodów. Osoba korzystająca w IKZE może dokonać odliczenia podatkowego, jeśli: 

  1. rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12 i 32 proc.),
  2. rozlicza się według podatku liniowego (19 proc.),
  3. korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Choć w przepisach nie ujęto maksymalnej kwoty odliczeń w PIT, to punktem odniesienia jest warunek, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W tym roku osoby fizyczne mogą wpłacić na IKZE co najwyżej 8 322 zł, a samozatrudnieni – 12 483 zł. Przy takim założeniu zwrot przy I progu podatkowym wyniesie 998,64 zł, przy drugim progu – 2663,04 zł, a dla samozatrudnionych będzie to 1581,18 zł. Natomiast przy wpłacie rocznej, w wys. chociażby 3 tys. zł, zwroty te będą wyglądały następująco (ta sama kolejność progów): 360 zł, 960 zł i 570 zł.

Jak skorzystać z ulgi na IKZE?

Jeśli oszczędzamy poprzez IKZE, to w zależności od formy opodatkowania składamy potem formularz: ​​

  • PIT-37 oraz załącznik PIT/O (dotyczy osób rozliczających się na zasadach ogólnych), PIT-36 oraz załącznik PIT/O (przedsiębiorcy opodatkowani według skali), 
  • PIT-28 oraz załącznik PIT/O (dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) lub PIT-36L (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo według 19-procentowej skali).

Źródła: superbiz.se.pl, gstfi.pl, finanse.wpl.pl