Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nawet 1000 zł miesięcznie. Od 1 stycznia wzrośnie ważne świadczenie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.11.2023 09:45

Nawet 1000 zł miesięcznie. Od 1 stycznia wzrośnie ważne świadczenie

pieniadze-swiadczenie-gotowka-kalendarz
Biznesinfo

Jednym ze świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej jest zasiłek stały. Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić określone kryteria. Do tej pory zasiłek ten był wypłacany w maksymalnej kwocie 719 zł, jednak od 1 stycznia 2024 roku – jak informuje Dziennik Gazeta Prawna – ma on wzrosnąć do nawet 1000 zł miesięcznie. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

Komu należy się zasiłek stały?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje tu dwie grupy osób. Pierwsza to pełnoletni samotnie gospodarujący, którzy są niezdolni do pracy z powodu wieku (ukończenie 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. w przypadku mężczyzn) lub całkowicie niezdolni do pracy, a ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnej (wynosi ono 776 zł).

Druga grupa uprawnionych to z kolei osoby pełnoletnie mieszkające z rodziną, niezdolne do pracy z powodu wieku bądź całkowicie niezdolne do podjęcia zatrudnienia, w przypadku gdy ich dochód oraz dochody na członka rodziny są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł).

Niemiecki gigant w Polsce. Tłumy na otwarciach kolejnych sklepów Ważny komunikat ZUS. Czas na dostarczenie tych dokumentów mija 1 stycznia

Od stycznia wzrasta zasiłek stały

Już niebawem minimalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z aktualnych 30 zł do 100 zł, a kwota maksymalna – z 719 zł do 1000 zł. Świadczenie przyznawane osobie samotnej ustala się na podstawie różnicy między 130 proc. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast dla członka rodziny niezdolnego do pracy będzie to różnica między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę a dochodem na osobę w tej rodzinie.

Komu nie przysługuje zasiłek stały?

Zasiłku stałego nie otrzyma osoba, która dostaje rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych w wyniku upływu ustawowego okresu jego pobierania.